Logo
Slogan

Biblioteka

KOCHANA POLSKO, ŻYCZĘ CI…!

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie włącza się w obchody święta 100 lat Niepodległości Polski, organizując konkurs literacko-plastyczny. Mottem konkursu jest hasło „Kochana Polsko, życzę Ci…!”.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie.
 2. Celem konkursu jest rozwijanie twórczej postawy i pobudzenie wrażliwości na piękno naszej Ojczyzny, co wiąże się z budowaniem nowoczesnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.
 3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wypowiedzieć się w sposób plastyczny (przedszkolaki i uczniowie klas 0-III) lub literacki (uczniowie klas IV-VIII i gimnazjum) na temat, za co kochają swoją Ojczyznę np. za krajobrazy, sławnych Polaków, folklor itp.
 4. Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:
 1. Przedszkolaki i uczniowie klas 0 – III – praca plastyczno-literacka (laurka i życzenia),
 2. Uczniowie klas IV – VIII SP i klas III Gimnazjum – praca literacka (tekst prozatorski, np. opowiadanie, list lub rozprawka).
 1. Kryteria oceniania:

a) prace plastyczne należy wykonać w formacie A4, w dowolnej technice,
b) prace literackie mają zawierać kilkuzdaniową wypowiedź w formie tekstu ciągłego (proza), napisanego

odręcznie, w sposób czytelny,

c) pod uwagę będzie brany także pomysł artystyczny oraz staranność wykonanej pracy.

 1. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę, szkołę oraz nauczyciela-opiekuna.
 2. Do oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową.
 3. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
 1. Prace tylko indywidualne należy składać w Bibliotece szkolnej do dnia 16 listopada (piątek), do godz. 12.00.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do dnia 30 listopada (piątek).
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie bibliotece praw autorskich do wykonanej pracy.

Zachęcamy do uczestnictwa w tym patriotycznym konkursie. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy:

Iwona Sowa

Olga Wiewióra

 

 

 

 

Wykaz lektur obowiązkowych i uzupełniających dla klas IV - VIII

pdf lektury.pdf

 

                                XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

 
W dniach 3 – 10 czerwca 2017 odbywa się XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża”.
 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe doroczne święto w ramach trwającej od 2001 roku akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Według D. Goldmana – autora książki „Inteligencja emocjonalna” – czytanie wspiera zdrowie emocjonalne, dobre samopoczucie psychiczne i moralne, umiejętność racjonalnego myślenia oraz zdolność nawiązywania dobrych i trwałych związków z ludźmi.
 
Warto rozpocząć czytanie dla dziecka już od pierwszych chwil jego życia. Pierwsze miesiące to czas, gdy mózg dziecka rozwija się bardzo dynamicznie. To naturalny proces, jednak wspierany dodatkowymi bodźcami sprawia, że staje się jeszcze bardziej intensywny. Zanim dziecko nauczy się mówić, uczy się rozumieć mowę. Niemowlę uczy się świata wszystkimi zmysłami – od początku warto więc pokazywać dziecku ilustracje w książkach. Z czasem zacznie na nie żywo reagować. Podczas czytania, pokazywania i objaśniania ilustracji w książkach może najważniejsze jest jednak, że jesteśmy blisko dziecka, dajemy mu poczucie bezpieczeństwa i budujemy zaufanie do świata. Dziecko czuje się ważne i akceptowane, a te uczucia staja się bezcennym fundamentem na całe życie.
 
Czytanie kilkulatkowi to także:
• Rozbudzanie ciekawości świata.
• Budowanie bogatego języka.
• Rozwijanie wyobraźni.
• Ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania.
• Pogłębianie więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem.
• Uczenie myślenia i wartości moralnych.
• Wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód.
• Wyrabianie nawyku czytania i zdobywania wiedzy.
• Przygotowanie do wymagań, jakie stawia nauka w szkole.
 
Wspólne czytanie może bardzo pomagać w wychowywaniu dziecka. W książkach Znajdujemy często fragmenty, które mogą posłużyć jako rozwiązania konkretnych sytuacji, z którymi dziecko styka się w życiu. Dobra literatura dla dzieci daje dobre wzorce zachowania. Dla rodziców to bezcenna pomoc w kształtowaniu właściwych postaw i nawyków dziecka.
 
Czy ważne jest to, co czytamy dzieciom? Tak, gdyż przy pomocy książki „wyposażamy” ich umysły i serca – wpływamy na ich język, wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy i system wartości. Od nas – rodziców i nauczycieli – zależy, czy znajdą się tam śmieci, czy stworzymy piękne, bogate, harmonijne i ponadczasowe „wnętrze”.
 
Więcej informacji o akcji oraz porad dotyczących samego czytania znajdą Państwo na stronach: www.rodzinneczytanie.pl , www.calapolskaczytadzieciom.pl  
 
Zachęcamy do udziału.

 

https://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.g-RabFO0Mq02KWx_3ZE-ZwEsDI&w=300&h=200&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0&r=0UWAGA!!!

KONKURS

Zapraszamy do udziału w Konkursie Literackim pt. „Być kobietą…”.

 

Nauczycielka, bussines woman, szefowa, badaczka, matka, córka, dziewczyna – napisz, jaka jest współczesna kobieta – silna i niezależna, czy też krucha i delikatna? Nieprzewidywalna, zmienna, zaskakująca, a może…?

 

Wisława Szymborska w ten sposób pisze o kobiecie:

„(…) naiwna, ale najlepiej doradzi.

Słaba, ale udźwignie.

Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.

Nie wie, po co ta śrubka i zbuduje most”.

 

W ten sposób poetka oddała niezwykłą różnorodność płci pięknej. A co Ty o tym sądzisz? Jakie są Twoje spostrzeżenia na ten temat? Co przeżywasz, jakie masz doświadczenia z kobiecością, kiedy wkraczasz w dorosłość?

Przedstaw swoje refleksje w formie najlepszej dla siebie – w opowiadaniu, opisie przeżyć czy postaci, kartce z pamiętnika lub w wierszu. Spróbuj potraktować temat nieszablonowo i kreatywnie – pobaw się językiem i stwórz kawałek literatury.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Mstowie – zarówno dziewczęta, jak i chłopców. Bo przecież na kobiecość warto spojrzeć z różnych punktów widzenia, dowiedzieć się, jak widzą ją także mężczyźni.

 

Prace należy złożyć w terminie do 28 lutego:

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości z okazji Dnia Kobiet.

ZAPRASZAMY!

Organizatorzy

 

 

 

BIBLIOTEKA

 

poniedziałek     930   _      1500

wtorek              800   _        1500

środa                   800    _        1500

czwartek            730  _     1200

piątek              730  _         1330

 

Biblioteka2.jpg

 

Mstów 15.09.2016

 

Zasady korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych          

w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej w Mstowie

 

1. Zgromadzone w bibliotece szkolnej podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe są  własnością szkoły.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową są nieodpłatnie wypożyczane uczniom na okres korzystania z nich w procesie edukacyjnym.

3. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.

4. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku ich zwrotu.

Rodzic /prawny opiekun ucznia jest zobowiązany  podpisem potwierdzić ich odbioru.

5. Wypożyczyć można tylko jeden podręcznik i jeden zestaw materiałów edukacyjnych z danego przedmiotu wyłącznie na swoje nazwisko.

6. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan w momencie wypożyczania, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

7. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania wypożyczonego podręcznika i materiałów edukacyjnych w foliowych okładkach.

8. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, skreślać, zginać kartek.

9. Podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej w ostatnim tygodniu roku szkolnego, na który zostały wypożyczone, a w przypadku podręczników, które nie obowiązują przez cały rok szkolny,     w terminie do 10-u dni po zakończeniu korzystania z nich w procesie edukacyjnym.

10.W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego, uczeń ma obowiązek zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone podręczniki do czasu opuszczenia szkoły.

11. W przypadku przejścia do innej szkoły w ciągu roku szkolnego przez ucznia niepełnosprawnego, wypożyczone przez niego podręczniki nie podlegają zwrotowi, lecz stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

12. W przypadku, gdy uczeń dojdzie do klasy w trakcie roku szkolnego, wypożycza z biblioteki szkolnej komplet dodatkowy i korzysta z niego do czasu zakupienia przez szkołę zestawu przeznaczonego dla niego.

13. Jeśli wypożyczone podręczniki szkolne zostaną zagubione lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich dalsze wypożyczanie i użytkowanie przez kolejnych uczniów, rodzice/ opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do uiszczenia odszkodowania za podręcznik.           Kwota odszkodowania stanowi równowartość kwoty określonej przez MEN, umożliwiającej szkole zakup nowego podręcznika.

14. Zniszczenia zwracanych podręczników ocenia komisja, powołana do tego celu przez dyrektora szkoły. Z dokonanych oględzin sporządza protokół i podejmuje decyzję w sprawie dalszego użytkowania podręcznika. Decyzja komisji jest ostateczna i rodzic/prawny opiekun ucznia jest zobowiązany zastosować się do niej.

15. W przypadku zniszczenia lub zagubienia przez ucznia udostępnionych przez szkołę materiałów ćwiczeniowych, rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są zakupić te materiały na własny koszt.

 

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych. 
 
pdf Harmonogram_bezplatne_podreczniki.pdf
 
Filmoteka szkolna
 
pdf Filmoteka_szkolna.pdf
 
Regulamin informatycznego centrum multimedialnego
 
pdf Regulamin_informatycznego_centrum_multimedialnego.pdf
 
 
 
 

22 września  2016r. w Bibliotece Zespołu Szkół w Mstowie rozpoczeliśmy szkolną akcję czytania w ramach programu „ Mądra szkoła czyta dzieciom” . Akcja ta wpisuje się w zalecenia Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na początek wiersze J. Tuwima poznały dzieci z gr. „0”. Ku zaskoczeniu zabranych jekna za małych słuchaczek recytowała z pamięci wiersz „Okulary”. Akcja, będzie kontynuowana w różnych formach , a  ich terminy będziemy informować na stronie internetowej szkoły w zakładce „biblioteka”. Serdecznie zapraszamy uczniów do aktywnego udziały    w proponowanych przez bibliotekę działaniach, a rodziców najmłodszych uczniów zachęcam   do czytania swoim dzieciom na dobranoc.
 
 
 
 
W bibliotece  szkolnej powiało świeżością.
Jesteśmy na finiszu realizacji projektu współfinansowanego prze MKi DN,  w ramach którego nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 15 tyś z 20 % udziałem Urzędu Gminy Mstów. To duża suma ,ale potrzeby i oczekiwania uczniów są niemałe. We wrześniu przeprowadziłam wraz z nauczycielami j.polskiego i uczniami z aktywu bibliotecznego sondaż wśród uczniów. Pytaliśmy o tematykę, a wręcz o konkretne tytuły książek, które chcieliby widzieć w bibliotece szkolnej. Lista życzeń jest długa, ale środków finansowych jest na tyle, że wszystkie życzenia mogą być zrealizowane. Jedyną przeszkodą może być brak danego tytułu aktualnie na rynku, bo czasu na realizację zamówienia mamy niewiele – do końca 2016  Oczywiście zadbamy o nowe, pachnące świeżym drukiem woluminy lektur obowiązujących, publikacji popularno- naukowych oraz wydań albumowych z różnych dziedzin. Jestem przekonana ,że pięknie ilustrowane, a przede wszystkim świeże książki, zachęcą nasze dzieci do przeczytania ich i z przyjemnością sięgną po następne i następne.  

 
Iwona Sowa

Galeria zdjęć

Drukuj stronę » wstecz

Szkoła Podstawowa w Mstowie
ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów

Tel.: 34-3284-107 /  34-3295-285
Fax: 34-3284-141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

© 2019 Szkoła Podstawowa w Mstowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: intersum.pl
^ do góry