Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

ZAJĘCIA SZKOLNE

Rok szkolny

01.09.2021 – 24.06.2022

I półrocze

01.09.2021 - 31.01.2022

II półrocze

24.01.2022 - 24.06.2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022

 

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021 - 31.12.2021

Ferie zimowe

17.02.2022 - 27.02.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2022 - 19.04.2022

Ferie letnie

27.06.2022 - 31.08.2022

 

 

 

TERMINY EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 2022r.

 

Egzamin  ośmioklasisty 2022

Termin główny:

-  język polski

 

 

24 maja 2022  (wtorek) godz. 9.00

 

- matematyka                                               25 maja 2022 (środa) godz. 9.00

                                                                           

 

- język obcy nowożytny                                 26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00

 

 

Termin dodatkowy:

 

- język polski                                               13 czerwca  2022r. ( poniedziałek) godz. 9.00

- matematyka                                              14 czerwca 2022r.  ( wtorek) godz. 9.00

- język obcy nowożytny                             15 czerwca 2022r.  ( środa ) godz. 9.00

 

                                                                          

TERMINY  SZCZEGÓŁOWE         

 

Do 17.12.2021

 

 

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na koniec I półrocza

 

 

 

 

Do 17.01.2022

 

Wystawienie ocen śródrocznych i poinformowanie ucznia

Do 17.05.2022

 

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na koniec roku szkolnego

 

Do 17.06.2022

 

Wystawienie ocen końcowych i rocznych i poinformowanie ucznia

DODATKOWE  DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:

12 listopada 2021r. ( piątek),  7 stycznia 2022r.( piątek), 2 maja 2022r. (poniedziałek),

 24, 25, 26 maja 2022 (wtorek, środa, czwartek- egzaminy, ),

17 czerwca 2022r.   ( piątek)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH – święta państwowe i kościelne – bez odpracowania:, 11 listopada 2021r. (czwartek), 6 stycznia 2022r. (czwartek), 3 maja 2022r.(wtorek)

 16 czerwca 2022r.  ( czwartek)              

TERMINARZ ZEBRAŃ
Z RODZICAMI

  • 10 września 2021 piątek – zebrania z Rodzicami   dla  Szkoły Podstawowej według harmonogramu
  • 14 września 2021r. – zebranie Rady Rodziców
  • 24 listopada 2021r. –  rozmowy indywidualne z rodzicami.
  • 12 stycznia 2022r. - wywiadówka
  • 23 lutego 2022r. –zebranie dla rodziców  uczniów kl. VIII, informacje o egzaminie ósmoklasisty
  • 27 kwietnia 2022r. – rozmowy indywidualne z rodzicami.
  • 8 czerwca  2022r.- wywiadówka