Osiągnięcia uczniów

Osiągnięcia uczniów

pdf konkursy_I_pół._2016-2017-SP.pdf

pdf konkursy_Gimnazjum_I_pół.2016-2017.pdf

pdf konkursySP_Ipol_2015.16.pdf

pdf konkursyGimnazjum__Ipol_2015.16.pdf

pdf Sukcesy_uczniów_SP_I_semestr_2014-15.pdf

pdf Sukcesy_uczniów_gimnazjum_I_semestr_2014-15.pdf

pdf Konkursy gimnazjalne 2013-14 I semestr.pdf

pdf Konkursy gimnazjalne 2013-14 II semestr.pdf

pdf Konkursy SP 2013-14.pdf

pdf Osiągnięcia sportowe 2013-2014.pdf

pdf Konkursy_gimnazjalne_2014-15_2półrocze.pdf

pdf konkursy_SP_2014-15_2_półrocze.pdf