Rekrutacja Szkoła Podstawowa

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

pdf decyzja_zmiana_szkoly-ponadpodstawowe.pdf

pdf zal_decyzja_zmiana_szkoly-ponadpodstawowe-2-1.pdf

 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020

pdf decyzja_szkoly-ponadgimn_zmiana-1.pdf

pdf zal_decyzja_szkoly-ponadgimn_zmiana-2-1.pdf

 

 

 

 

pdf 3.Harmonogram_Rekrutacja_klasa_I_2019-2020.pdf

plik 3.Zarządzenie_Wójta_Rekrutacja_klasa_I._2018.2019.docx

pdf 4.0.Uchwała_Rady_Gminy_Mstów_Rekrutacja_szkoła_Podstawowa_klasa_I.pdf

plik 4.1.Wniosek_o_przyjęcie_do_klasy_I_Szkoły_Podstawowej_poza_obwodem.doc

plik 4.2.Zgłoszenie_do_klasy_I_Szkoła_Podstawowa_-_kontynuacja.doc

plik Lista_kandydatów_przyjętych_i_nieprzyjętych_klasaI.docx

plik Lista_kandydatów_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych_klasaI.docx

plik Oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania_klasaI.docx

plik Oświadczenie_o_zatrudnieniu_klasaI.docx

plik uchwała_kryteria_szkoły_podstawowe.docx