Logo
Slogan

Rada Rodziców Szkoły Podstawowei im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

 

 

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

w roku szkolnym 2019/2020.

 

 1. Przewodniczący- Bednarek Klaudia
 2. Zastępca Przewodniczącego- Kita Agnieszka
 3. Sekretarz- Rezler Justyna
 4. Skarbnik- Synowiec Aleksandra

 

 1. Członek- Kabacik Rafał
 2. Członek- Strojec Arkadiusz
 3. Członek- Walencka Magdalena
 4. Członek- Karczewski Piotr
 5. Członek- Orzeł Monika
 

Co można zrobić/ co było robione z funduszy Rady Rodziców:

 • Dowóz dzieci do Szkoły i na wyjazdy poza Szkołę (np. zawody sportowe, konkursy  przedmiotowe)
 • Nagrody dla dzieci na zakończenie roku szkolnego i na konkursy
 • Zakup strojów szkolnych, materiały do dekoracji (np. na przedstawienia)
 • Zakup zabawek  i artykułów szkolnych (np. na świetlicę szkolną)
 • Wyposażenie i remont sal lekcyjnych m.in.  tablice i maskotki dla najmłodszych z klasy "0"
 • Organizacja okolicznościowych poczęstunków (Mikołaj, Dzień Dziecka, Karnawał itp.)
 • Inne wydatki administracyjne (zakup papieru do ksero, drobne naprawy itp.)

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców można dokonać:

 • W sekretariacie Zespołu Szkół w Mstowie
 • Przelewem na konto

Numery kont:

 • Rada Rodziców Szkoła Podstawowa: 67 8256 0007 2001 0000 0055 0001
Drukuj stronę »
^ do góry