Logo
Slogan

Aktualności

Dzień Kubusia Puchatka / 2021-01-20

18 stycznia dzieci na całym świecie obchodzą Dzień Kubusia Puchatka. W tym dniu urodził się autor książek „Kubuś Puchatek” i „Chatka Puchatka” Alan Aleksander Milne, które napisał dla swojego synka Krzysia. Wizerunek amatora miodku zamieszkującego Stumilowy Las zna prawie każde dziecko. Ukochany przez miliony dzieci na całym świecie pluszowy miś, zwany jest misiem o bardzo małym rozumku, zamieszkałym w Stumilowym Lesie. Tego dnia w naszej szkole uczniowie klas młodszych zorganizowali wystawę portretów Kubusia. Czytaliśmy również fragmenty książki pt. „Kubuś Puchatek”.

Więcej ...

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2021-01-16

Szanowni Rodzice,

18 stycznia 2021r. uczniowie klas I- III wracają do nauki stacjonarnej na terenie szkoły. Pragniemy poinformować, że w dalszym ciągu pracujemy w ścisłym reżimie sanitarnym. Najważniejsze wytyczne MEiN, MZ oraz GIS przedstawiamy poniżej. Jedocześnie informujemy, iż stołówka i świetlica od 18 stycznia 2021r. pracują zgodnie z planem. Plan dowozów i odwozów uczniów został przekazany wychowawcom.

 

Dyrekcja

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla klas I-III szkół podstawowych dotyczące organizacji zajęć

od 18 stycznia 2021r.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 3. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 7. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2021-01-14

Drodzy rodzice.

Powrót uczniów klas I-III do szkół w pełnym reżimie sanitarnym został ustalony przez MEN na dzień 18 stycznia 2021r. Obecnie Dyrekcja Szkoły pracuje nad wdrożeniem nowych wytycznych dla szkół mających na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już z września 2020 r. Nadal trwają konsultacje dotyczące powrotu do nauki w systemie stacjonarnym z odpowiednimi władzami. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 18 stycznia 2021r. zostaną Państwu przedstawione w piątek 15 stycznia 2021r. na stronie internetowej szkoły.

 

 

OBIADY STYCZEŃ I LUTY 2021 r. / 2021-01-14

W związku z powrotem do szkół uczniów klas  I - III, prosimy o dokonywanie wpłat na żywienie.

Wydawanie obiadów rozpocznie się z dniem 18 stycznia 2021.

 KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW 120,00 zł :

styczeń 40,00 zł (4,00 zł x 10 dni)

luty 80,00 zł (4,00 zł x 20 dni)

KOSZT HERBATY DO ŚNIADANIA:

( II semestr: 105 dni x 0,15 zł) :15,75 zł

Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie

od 14 stycznia do 31 stycznia 2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa miesiąc/rok, którego dotyczy,

wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.

Np. Jan Kowalski, obiady I-II/21 – 120,00zł. 

„Świąteczna choinka, świąteczny stroik” / 2020-12-30

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Świąteczna choinka, świąteczny stroik”- rozstrzygnięty

Dnia 22 grudnia 2020r. jury złożone z nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, dokonało oceny nadesłanych prac w ramach X edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Świąteczna choinka, świąteczny stroik”. Celem konkursu było: rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci, ekspresji twórczej i kreatywności, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I - klasy I – III oraz kategoria II - klasy IV – VIII. Zadaniem uczestników było przygotowanie choinki lub stroika świątecznego. Pracę można było wykonać dowolną techniką przestrzenną z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Do konkursu zgłoszono ponad 90 prac. Uczennica klasy IIIc Nadia Żak wykonała piękną choinkę przygotowaną z ziaren kawy. Praca Nadii została doceniona przez jury za jej oryginalność, kreatywność, wkład pracy oraz ogólne wrażenie artystyczne. Nadia w POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „Świąteczna choinka, świąteczny stroik” zajęła III miejsce. Opiekunem uczennicy była wychowawczyni Barbara Szklarzyk.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Więcej ...

Ubieramy drzewka świąteczne w Kościele / 2020-12-24

Ubieramy drzewka świąteczne w Kościele

Z inicjatywy Proboszcza Parafii Mstów oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Mstowie zrodził się pomysł , by udekorować choinki w Kościele Parafialnym. Ogromnej wielkości drzewka pojawiły się w naszym kościele obok szopki oraz przy ołtarzu głównym . Dzień ubierania przypadł na dzień 22.12.2020. W tym dniu pojawiły się w Kościele dzieci, rodzice, wychowawcy oraz osoby przygotowujące szopkę . Praca nie trwał zbyt długo bowiem nasi najmniejsi uczniowie wykazali się wielkim sprytem.

Ogromne podziękowania kierujemy do dzieci i rodziców klas młodszych za zaangażowanie i przygotowanie przepięknych ozdób choinkowych. Klasy 1 a,b- przygotowały na choinki gwiazdki, klasy 2 a, b, c,- bombki natomiast klasy 3 a, b, c –aniołki. Wszystkie powstałe prace dzieci zasługują na uznanie i wzbudzają zachwyt!

To pierwsza taka akcja ubierania drzewek świątecznych w naszym Kościele Parafialnym

Mamy nadzieję, że stanie się tradycją w naszej Parafii.

Wicedyrektor Teresa Nowakowska

Więcej ...

Harcerskie życzenia / 2020-12-23

Harcerskie życzenia

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2021 dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego, wytchnienia od szumu dnia codziennego  oraz spełnienia wszystkich życzeń wypowiedzianych przy wigilijnym stole

życzą

zuchy, harcerze i instruktorzy

III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „SKAŁA”

CZUWAJ!

Wigilia w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Mstowie / 2020-12-22

Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, na który czekamy i przeżywamy go uroczyście w domach jak i w naszej „ przedszkolnej rodzinie”. W naszym oddziale dzieci każdego roku poznają tradycje i zwyczaje świąteczne. Spotkanie wigilijne odbyło się 22.12.2020r. z udziałem pań dyrektor. Nie zabrakło w tym dniu wigilijnego śniadanka oraz wspólnego kolędowania. Dzieci smakowały barszczyk i inne smakołyki. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.

Więcej ...
^ do góry