Logo
Slogan

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2020-05-19

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego oraz bezpośredniego prowadzenia zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Od 25 maja br. przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostaje tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dodatkowe wytyczne związane z umożliwieniem opieki dla dzieci z klas I-III i organizowaniem konsultacji na terenie szkoły.

 

 

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Dyrekcja

 

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2020-05-18

Szanowni Rodzice i Uczniowie. 

Informujemy, że od dnia 18.05.2020r. wszystkie zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy Teams Microsoft Office 365 w oparciu o regulamin korzystania z w/w platformy.

Dyrekcja Szkoły.

 

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2020-05-14

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, odbieramy od Państwa wiele informacji zwrotnych, dotyczących uczenia się naszych uczniów na odległość. Oczekujemy kolejnych rozporządzeń MEN w sprawie funkcjonowania szkół. Stan zawieszenia zajęć jest przedłużony co najmniej do 24 maja, dlatego rozszerzamy, co jest oczekiwaniem uczniów i rodziców, formułę zdalnych kontaktów nauczycieli z dziećmi i młodzieżą. Dzięki uprzejmości i dobrej współpracy z firmą CEMEX, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, nastąpiło wdrożenie w naszej Szkole bezpłatnej wersji systemu Teams Microsoft Office 365. Uczestnictwo uczniów w spotkaniach tej formuły wymaga dostępu do kont założonych na Teams Microsoft Office 365. Proces już się rozpoczął. Otrzymaliście Państwo komunikat i procedurę logowania do systemu Teams Microsoft Office 365, wielu uczniów już jest zalogowanych, czekamy na dalsze logowania. W tej chwili trwa praktyczne testowanie platformy Teams Microsoft Office 365, a o ostatecznym terminie, kiedy wszystkie zajęcia będą się odbywały w formie online poinformujemy. Grupowa praca z wykorzystaniem komunikatorów wizyjnych związana jest z przestrzeganiem zasad ochrony wizerunku wszystkich uczestników spotkania, dlatego prosimy o zapoznanie się z Regulamin korzystania z platformy Microsoft Teams w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie. Mamy świadomość wielu ograniczeń związanych z uczestnictwem uczniów w video lekcjach. Będziemy je uwzględniać indywidualnie, umożliwiając wszystkim uczniom uczenie się w tej formule. Przypominamy, że do pracy z wykorzystaniem konta na Teams Microsoft Office 365 może być wykorzystywany także smartphon.

Szanowni Państwo, wszyscy życzymy sobie powrotu do normalnego nauczania w szkole. Jesteśmy jednak w sytuacji, w której musimy się odnaleźć i zrobić dla naszych dzieci/uczniów wszystko, co tylko możliwe aby kontynuować proces uczenia się. Dziękujemy Państwu za współpracę, konstruktywne uwagi i sugestie. Życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i spokoju.

Dyrekcja

 

Regulamin korzystania z platformy Microsoft Teams w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

 

 

 1. Platforma Microsoft Teams jest platformą wykorzystywaną do komunikacji, wymiany plików i nauczania zdalnego (kształcenia na odległość) w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie pomiędzy wszystkimi interesariuszami (nauczycielami, uczniami i dyrekcją) poza terenem Szkoły. Komunikacja pomiędzy stronami będzie obejmować wszystkie funkcjonalności przewidziane programem.
 2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na platformie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy komunikat dyrektora szkoły zamieszczony na platformie jest obowiązujący dla wszystkich osób korzystających z platformy, w tym w szczególności nauczycieli i uczniów.
 4. Pliki dla uczniów w dowolnym formacie są przez nauczycieli udostępniane głównie za pośrednictwem Microsoft Teams.
 5. Microsoft Teams jest dostępne w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych wyłączeń spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.
 6. Do korzystania z Microsoft Teams konieczny jest dostęp do Internetu, posiadanie na urządzeniu standardowego systemu operacyjnego oraz zainstalowanej standardowej przeglądarki internetowej i/lub ściągnięcie właściwej aplikacji na komputerze, tablecie lub smartphonie.
 7. Zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie.
 8. Szkoła może zakończyć działanie platformy w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem użytkowników.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści.
 10. Zabrania się umieszczania treści wulgarnych, zniesławiających, obraźliwych oraz wszelkich zachowań mających charakter cyberprzemocy.
 11. Uczniowie nie mogą usuwać się nawzajem z zajęć, wyciszać, w jakikolwiek inny sposób prześladować innych uczestników zajęć.
 12. Uczestnikom czatów czy wideo lekcji, nie wolno bez zgody prowadzącego nagrywać lub robić zdjęcia uczestnikom czy prowadzącym. Zabrania się udostępniania materiałów przekazanych na platformie Microsoft Teams. Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie nie wyrażają zgody na udostępnianie swojego wizerunku w żadnej formie bez ich wyraźnej uprzedniej zgody, pod rygorem sankcji określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie w autorskim i praw pokrewnych.
 13. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu wobec Ucznia zostaną wyciągnięte także konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.

 

Otwarcie oddziału przedszkolnego - komunikat / 2020-05-01

Drodzy Rodzice,.

Od dnia 11 maja 2020 r. prawdopodobnie nastąpi otwarcie oddziału przedszkolnego w naszej szkole. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy dzieci. W pierwszej kolejności z opieki powinny skorzystać te dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dlatego zwracamy się z prośbą o poinformowaniu wychowawcy grupy za pomocą SMS do 4 maja włącznie, czy dziecko będzie uczęszczało na zajęcia.. Wszelkie wytyczne MEN dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja/wytrycznedlaprzedszkoli

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2020-05-01

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Pragniemy podziękować za to jak z wielkim zaangażowaniem, systematycznością i odpowiedzialnością staracie się współpracować w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Doceniamy ogromny wysiłek i pomoc Rodziców obciążonych obowiązkami zawodowymi oraz troską o zdrowie swojej Rodziny. To trudne wyzwanie dla nas wszystkich, ale razem możemy zrobić wiele, co wielokrotnie udało się nam udowodnić.

W związku z utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu co najmniej – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

MEN ustaliło nowy termin egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020r. Termin dodatkowy na egzaminy planowany jest w okresie od 7 do 9 lipca br. Wyniki egzaminu poznamy do 31 lipca, wtedy szkoły i uczniowie otrzymają zaświadczenia. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu w naszej szkole zostaną podane po Waszym powrocie do szkoły.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

Rekrutacja uzupełniająca / 2020-04-28

Dzieci uczą rodziców w domu! / 2020-04-16

Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl ukazują się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje obejmują tematykę bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii, historii, a nawet astronomii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.
Zapraszamy do pobrania  darmowych lekcji. By zachęcić rodziców do większego zaangażowania w wspólną naukę z dziećmi, CRL na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) organizuje konkursy dla dzieci i ich rodziców.  
Materiały można pobrać pod adresem:
https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Więcej ...
^ do góry