Logo
Slogan

Procedura dowozów

PROCEDURA DOWOZÓW  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MSTOWIE

 

1. Uczniowie dojeżdżający po skończonych lekcjach pod opieką nauczycieli, z którymi mieli ostatnią lekcję kierują się do szatni, a następnie udają się  do wyznaczonych sal (sala 13, 14, 15), lub do pomieszczeń świetlicy.

2. Uczniowie dojeżdżający, podzieleni są na grupy 25 osobowe zgodne z kierunkiem w jakim się udają i miejscem zamieszkania. W wyznaczonych miejscach ( sala 13, 14, 15, stołówka) przebywają pod opieką wychowawców świetlicy do przyjazdu autobusu.

3. Nauczyciel opiekujący się wyznaczoną grupą sprawdza obecność uczniom, którzy oczekują na autobus i odnotowuje ją w odpowiednim dzienniku.

4. Wszyscy nauczyciele, którzy opiekują się uczniami dojeżdżającymi pracują zgodnie z ustalonym przez kierownika świetlicy i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planem pracy.

5. Wyznaczony nauczyciel świetlicy (według ustalonego harmonogramu) otwiera drzwi wejściowe przy świetlicy wtedy, gdy autobus kierunkowy zatrzyma się na placu szkolnym.

6. Uczniowie pod opieką nauczyciela odprowadzeni są do autobusu liniowego PKS, po czym autobus odjeżdża w zaplanowanym kierunku.

7. Uczniowie dojeżdżający zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać regulaminu dla uczniów dojeżdżających (Regulamin dla uczniów dojeżdżających – Załącznik …)

 

Drukuj stronę » wstecz
^ do góry