Logo
Slogan

REGULAMIN DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH

 
REGULAMIN DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MSTOWIE

1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie do świetlicy szkolnej lub bezpośrednio na lekcje.
3. Uczniowie mogą opuszczać autobus po całkowitym jego zatrzymaniu.
4. Uczniowie po ostatniej godzinie lekcyjnej oczekują na autobus w świetlicy szkolnej.
5. Kategorycznie zabrania się uczniom dojeżdżającym samowolnego wychodzenia ze szkoły. W razie konieczności należy dostarczyć oświadczenie (zwolnienie) od rodziców.
6. W przypadku nie zgłoszenia się ucznia po lekcjach do świetlicy i samowolnego opuszczenia terenu szkoły wychowawca świetlicy nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia – odpowiedzialność wówczas spada na rodzica.
7. Do autobusu uczniowie wsiadają pojedynczo zajmując miejsca z dala od drzwi, zachowując szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
8. Uczniowie maja obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem i oczekiwaniem na odjazd nauczycielowi świetlicy pełniącemu dyżur.
9. Za zniszczenia wyposażenia autobusu finansowo odpowiada rodzic ucznia.
10. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym regulaminem karania uczniów.

11. Zabrania się:
a) Zbliżania się do autobusu przed jego zatrzymaniem;
b) Przepychania się przy wsiadaniu;
c) Wychodzenia na jezdnią zza stojącego autobusu;
d) Blokowania wejścia innym uczniom;
e) Aroganckiego zachowania się w stosunku do współpasażerów, wychowawców świetlicy oraz kierowców;
f) Dewastowania autobusu;
g) Otwierania okien w autobusie i wychylania się przez okna autobusu;
h) Zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób;
i) Stać na schodach przy drzwiach autobusu;

     Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.09 2018r.

 

Drukuj stronę » wstecz
^ do góry