Logo
Slogan

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM / 2018-11-02

TEMAT

My role model in life

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie. Osoba odpowiedzialna: mgr Małgorzata Porębińska-Niesmaczny.

CELE KONKURSU

  • wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim,
  • rozwijanie umiejętności językowych uczniów,
  • doskonalenie umiejętności korzystania z środków multimedialnych,
  • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do pozyskania informacji,
  • kształtowanie umiejętności selekcji informacji,
  • kształtowanie poczucia tożsamości i dumy narodowej,
  • rozwijanie w uczniach umiejętności prezentacji dokonań Polaków w języku obcym.

 

ADRESACI KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII z terenu gminy Mstów. Prezentacja powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie.

PRZEBIEG KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim o Polaku/Polce, którzy są wzorem do naśladowania. Osobą tą może być rodzic, nauczyciel, aktor, sportowiec, muzyk itp. W pracy powinny znaleźć się zdjęcia, krótka informacja biograficzna i powody, dla których dana osoba jest godna naśladowania. Prezentacja powinna składać się z maksimum 6 slajdów i być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach. (*ppt,*pptx, *odp). Praca konkursowa powinna być dziełem własnym ucznia.

 

Każdy projekt powinien być opatrzony następującymi informacjami:
- imię i nazwisko autora
- imię i nazwisko nauczyciela,
- nazwa, adres i telefon kontaktowy szkoły.

Termin oddania prac

Prezentacje multimedialne należy dostarczyć na płytach CD lub pendrive do mgr Małgorzaty Porębińskiej-Niesmaczny do 21.11.2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu – wyniki ogłoszone zostaną 27.11.2018r. i umieszczone na stronie internetowej organizatora. Laureaci konkursu o werdykcie i terminie rozdania nagród zostaną poinformowani telefonicznie.

Komisja będzie oceniać:

Nagrody:

Na uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe i dyplomy.wstecz

Szkoła Podstawowa w Mstowie
ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów

Tel.: 34-3284-107 /  34-3295-285
Fax: 34-3284-141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

© 2019 Szkoła Podstawowa w Mstowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: intersum.pl
^ do góry