Logo
Slogan

KONKURS BIBLIOTECZNY "KOCHANA POLSKO, ŻYCZĘ CI…!" / 2018-11-09

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie włącza się w obchody święta 100 lat Niepodległości Polski, organizując konkurs literacko-plastyczny. Mottem konkursu jest hasło „Kochana Polsko, życzę Ci…!”.

 

REGULAMIN KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie.

Celem konkursu jest rozwijanie twórczej postawy i pobudzenie wrażliwości na piękno naszej Ojczyzny, co wiąże się z budowaniem nowoczesnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wypowiedzieć się w sposób plastyczny (przedszkolaki i uczniowie klas 0-III) lub literacki (uczniowie klas IV-VIII i gimnazjum) na temat, za co kochają swoją Ojczyznę np. za krajobrazy, sławnych Polaków, folklor itp.

Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:

Przedszkolaki i uczniowie klas 0 – III – praca plastyczno-literacka (laurka i życzenia),

Uczniowie klas IV – VIII SP i klas III Gimnazjum – praca literacka (tekst prozatorski, np. opowiadanie, list lub rozprawka).

Kryteria oceniania:

a) prace plastyczne należy wykonać w formacie A4, w dowolnej technice,
b) prace literackie mają zawierać kilkuzdaniową wypowiedź w formie tekstu ciągłego (proza), napisanego

odręcznie, w sposób czytelny,

c) pod uwagę będzie brany także pomysł artystyczny oraz staranność wykonanej pracy.

Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę, szkołę oraz nauczyciela-opiekuna.

Do oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową.

Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

przedszkolaki,

uczniowie klas I-III,

uczniowie klas IV-VI,

VII - VIII i gimnazjum.

Prace tylko indywidualne należy składać w Bibliotece szkolnej do dnia 16 listopada (piątek), do godz. 12.00.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do dnia 30 listopada (piątek).

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie bibliotece praw autorskich do wykonanej pracy.

Zachęcamy do uczestnictwa w tym patriotycznym konkursie. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy:

Iwona Sowa

Olga Wiewiórawstecz

Szkoła Podstawowa w Mstowie
ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów

Tel.: 34-3284-107 /  34-3295-285
Fax: 34-3284-141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

© 2019 Szkoła Podstawowa w Mstowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: intersum.pl
^ do góry