Rekrutacja oddział przedszkolny

pdf UchwałaRG-Mstów-Rekrutacja-Przedszkola.pd

pdf 1.Zarządzenie_Nr_20.2018_Wójta_Gminy_Mstów.pdf

plik 2.1._WNIOSEK_O_PRZYJĘCIE_do_PRZEDSZKOLA_2018.docx

plik 2.2.Oświadczenie_dotyczące_rodziny_wielodzietnej_2018.docx

plik 2.3.Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_2018.docx

plik 2.4.DEKLARACJA_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_2018.docx