Rekrutacja oddział przedszkolny

plik 1.Zarządzenie_Wójta_Rekrutacja_Przedszkola_2018.2019.docx

plik 1.Załacznik_Nr_1_Harmongram_Rekrutacja_Przedszkola_2019.2020.docx

pdf 2.0.Uchwała_Rady_Gminy_Mstów_Rekrutacja_Przedszkola.pdf

plik 2.1._WNIOSEK_O_PRZYJĘCIE_do_PRZEDSZKOLA.docx

plik 2.2.Oświadczenie_dotyczące_rodziny_wielodzietnej.docx

plik 2.3.Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.docx

plik 2.4.DEKLARACJA_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.doc

pdf 2.4.DEKLARACJA_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.pdf

plik Lista_kandydatów_przyjętych_i_nieprzyjętych_przedszkole.docx

plik Lista_kandydatów_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych_przedszkole.docx

plik Oświadczenie_o_zatrudnieniu_przedszkole.docx

plik projekt_Zarządzenie_Wójta_Rekrutacja_Przedszkola_2018.2019.docx

plik uchwała_kryteria_przedszkole.docx

plik uchwała_kryteria_przedszkola_Mstów_korekta_po_uchyleniu.docx