Logo
Slogan

Dla nauczyciela

 

plik Regulamin_Wycieczek_Szkoła_Mstów_(1).docx

 

 

Bardzo dobry i spokojny sposób wprowadzenia do Zoom - platformy do wideo-lekcji.
Wystarczy 10'27 sek. aby stworzyć rzecz prostą, zwykłą i jednocześnie niezwykłą. I to naprawdę działa.
 
https://www.youtube.com/watch?v=rKe2OM1MCO4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aRy_7hFLL_uex11-hhQhCksaBKMw3jPJuFXYbuAUg4X9vLqAuq6GfBkg
 

Zasoby do Edukacji i Pracy Zdalnej Wdrożenie narzędzi do zdalnego nauczania Instrukcje i opisy narzędzi do zdalnego nauczania, Instrukcje dotyczące Opolskiej eSzkoły, Microsoft OneNote ClassRoom – instrukcje Microsoft Teams - narzędzie do wspólnej pracy

Wdrożenie narzędzi do zdalnego nauczania

Edukacja przedszkolna

Szkoła podstawowa

Materiały dla nauczycieli

Szkoła podstawowa klasy IV-VIII

 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

  • Mądre emocje – trening inteligencji emocjonalnej – webinar WSB

Materiały do wykorzystania w pracy z uczniami:

Materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym:

Adaptacje podręczników dla, uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją; uczniów niewidomych w systemie Braille’a; uczniów słabowidzących w druku powiększonym.

Nauczanie zintegrowane, matematyka, podręczniki, piktogramy, wersje multimedialne, poradniki dla nauczyciela, generatory kart pracy:

Materiały dla nauczycieli pomocne w procesie samokształceniowym:

Publikacje, materiały, poradniki, przykłady dobrych praktyk

Prawo oświatowe w praktyce

Inne

  • informacje dla nauczycieli, uczniów, rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci;

 

plik Wniosek_o_nagrodę.docx

Drukuj stronę »
^ do góry