Logo
Slogan

Świetlica

Świetlica informacje ogólne

OBIADY - CZERWIEC 2019r.

Obiady będą wydawane w dniach 1-17 czerwca

KOSZT OBIADÓW : 38,50

w cenie obiadu jest 1 herbata do obiadu!

KOSZT HERBATY: 1,65 zł

opcja dodatkowej herbaty (poza obiadem) dla wszystkich chętnych uczniów SP i G (uczniowie kl. 0-III deklarujący zamiar korzystania z herbaty do śniadania mają opłacony jej koszt za cały II semestr w kwocie 10,05 zł)

 

 

Opłat należy dokonywać na podany niżej

nr konta bankowego Szkoły Podstawowej

w Mstowie

od 1 do 5 CZERWCA 2019 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie:

 

52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH

Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W MSTOWIE

W R. SZK. 2018/2019

 

 

 1. Informacja o wysokości opłaty za obiady na dany miesiąc znajduje się:
 • Na stronie internetowej SP w Mstowie w zakładce Świetlica
 • W holu szkoły w gablocie z informacjami
 • W stołówce szkolnej

 

 1. Informacja o kwocie należnej za obiady i herbatę na dany miesiąc udostępniania jest z początkiem miesiąca, którego dotyczy.

 

 1. W koszt 1 obiadu wliczona jest 1 szklanka herbaty lub innego napoju do obiadu.

 

 1. Comiesięczna informacja wywieszona w gablocie/stołówce/stronie internetowej dotycząca kwoty należnej za herbatę na dany miesiąc dotyczy uczniów, którzy wyrażają chęć skorzystania z dodatkowej porcji herbaty.

 

Herbata do śniadania została przez Państwa opłacona (do 8 lutego 2019 r. włącznie) na początku roku szkolnego w kwocie 15,60 zł – nie należy tej kwoty wpłacać co miesiąc.

 

 1. Wpłaty za obiady i dodatkową herbatę należy dokonywać tylko pomiędzy 1 a 7 dniem danego miesiąca.

 

W przypadku niedokonania opłaty za obiady do 7 dnia miesiąca, uczeń nie będzie mógł skorzystać z obiadu do dnia dokonania pełnej wpłaty włącznie.

 

 1. Wszelkie nieobecności ucznia w szkole, a tym samym na obiadach (np. choroba, wycieczka szkolna, itp.), należy zgłaszać kierownikowi świetlicy osobiście lub telefonicznie (34 328-41-07 wew. 28) w celu skorzystania z możliwości odpisu za obiady w miesiącu kolejnym.

 

 1. Odpis za niekorzystanie z obiadów może być dokonany pod warunkiem zgłoszenia nieobecności na co najmniej 2 dni przed jej zaistnieniem.

 

 1. Nie należy samodzielnie dokonywać pomniejszeń opłaty za obiady w związku z nieobecnością dziecka w szkole – wszelkich odpisów dokonuje szkoła i powiadamia rodzica o należnej kwocie wpłaty na dany miesiąc, tzn. jeśli uczeń był obecny cały miesiąc, to w miesiącu kolejnym rodzic dokonuje pełnej wpłaty za obiad; jeśli uczeń miał nieobecności w szkole (a tym samym podczas obiadów), to wówczas szkoła wylicza i pomniejsza należność w kolejnym miesiącu o ilość nieobecności ucznia (uczniowie lub rodzice otrzymują odpowiednie kartki z informacją).

 

 1. Prosimy o dokonywanie dokładnych wpłat za obiady lub herbaty oraz o dokonywanie dokładnych opisów tych operacji, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego ich księgowania.

 

 1. Wszelkich informacji można uzyskać u kierownika świetlicy szkolnej.

 

ŚWIETLICA SZKOLNA
Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły, której zadania dotyczą:
- diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie wychowawczym,
- kształcenia kultury osobistej,
- kształcenia nawyków higienicznych,
- poznawania świata,
- rozwijania i doskonalenie umiejętności formułowania myśli i poprawnego wyrażania ich w mowie i piśmie,
- tworzenia życzliwej atmosfery sprzyjającej podtrzymywaniu chęci i gotowości do nauki,
- rozwijania wrażliwości na dobro i piękno, pobudzanie aktywności twórczej, kształtowanie umiejętności odbioru zjawisk artystycznych.

Więcej ...

Dowóz uczniów


DOWÓZ UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MSTOWIE
Rok szkolny 2018/2019

pdf DOWÓZ_UCZNIÓW_2018.pdf

Procedura dowozów

PROCEDURA DOWOZÓW  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MSTOWIE

Więcej ...

REGULAMIN DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH

 
REGULAMIN DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MSTOWIE

Więcej ...

Szkoła Podstawowa w Mstowie
ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów

Tel.: 34-3284-107 /  34-3295-285
Fax: 34-3284-141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

© 2019 Szkoła Podstawowa w Mstowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: intersum.pl
^ do góry