Logo
Slogan

Projekt POWER

Projekt w ramach Programu Power-„ Erasmus Drogą do Sukcesu”

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. Projekt „ Erasmus Drogą do Sukcesu” jest realizowany w naszej szkole od września 2018r. do 2020r..

Więcej ...

ZAJĘCIA EDUKACYJNE pt. Specjalne potrzeby uczniów w ramach PROGRAMU POWER

Dnia 23 października 2018 odbyły się zajęcia edukacyjne dla rodziców z kl. IV D oraz lekcje z udziałem uczniów klas IV D i VII B  w ramach programu Power Erasmus Drogą do Sukcesu. Celem spotkań było wykorzystanie innowacyjnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W zajęciach zastosowano techniki motywowania uczniów zaprezentowane wcześniej na międzynarodowym szkoleniu pt. Special Education Needs, którego prowadzącymi były panie Marie Delaney i Sally Farley. Prowadzącymi zajęcia w szkole w Mstowie, w ramach tego zadania w projekcie Power były mgr Wioletta Derda i mgr Aneta Pałczynska.

Więcej ...

Kursy dokształcające dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego akcji KA1 programu Erasmus

DUBLIN, IRLANDIA

22.07.2019-02.08.2019

Kurs językowo-metodyczny „Talking to People: Inquiry-based and Cooperative Methodology”

dla nauczycieli języka angielskiego

Uczestniczkami kursu były trzy nauczycielki języka angielskiego- pani Anna Kluźniak, pani Gabriela Wysocka-Rozenberg oraz pani Małgorzata Porębińska-Niesmaczny.

Więcej ...
^ do góry