Logo
Slogan

Projekty europejskie zrealizowane

Współpraca europejska w ramach programu eTwinning

Od lat prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Mstowie w klasach IV-VI przez p. Gabrielę Wysocką-Rozenberg .
"Od roku szkolnego 2015/16 pracę nad projektami eTwinning zaczęła również p.Anna Kluźniak."
Więcej ...

Szkolna wymiana młodzieży polsko-niemieckiej

Od 2003r. Zespół Szkół w Mstowie współpracuje z niemiecką szkołą Rhönschule Gersfeld, z którą wspólnie realizuje program polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. W szkolnej wymianie młodzieży biorą udział gimnazjaliści. Liczba uczestników spotkania to ok.40 uczniów. Projekt składa się z dwóch części: ze spotkania w Niemczech oraz z rewizyty w Polsce. Spotkania młodzieży polsko-niemieckiej odbywają się raz w roku. Jedna wizyta trwa ok.7-8 dni. Uczniowie są zakwaterowani u rodzin.

Więcej ...

JA TEŻ POTRAFIĘ! PROJEKT DLA UCZNIÓW KLAS II I III GIMNAZJUM W MSTOWIE

Celem głównym projektu jest wzrost szans edukacyjnych 108 uczniów Gimnazjum w Mstowie z utrudnionym dostępem do edukacji pozalekcyjnej poprzez realizację zajęć wyrównawczych i dokształcających oraz doradztwa zawodowo – edukacyjnego w terminie od 2.01.2014 do 30.06.2015. W projekcie wezmą udział uczniowie trzech roczników: 1998 – 30.06.2014, 1999 – do 30.06.2015 i 2000 – do 30.06.2015. W ramach projektu będą odbywały się zajęcia z bloku matematyczno-przyrodniczego, języka angielskiego i doradztwa zawodowo-edukacyjnego.

Więcej ...

Projekt w ramach akcji KA1 programu Erasmus +„ Erasmus na duży Plus”

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. Projekt „ Erasmus na duży Plus” był realizowany w naszej szkole w latach 2016-2018.

Więcej ...
^ do góry