Logo
Slogan

Izba regionalna

Więź z regionem jest niezwykle ważna. Nauczyciele, uczący w  mstowskiej szkole, od wielu już lat realizują treści związane z przekazywaniem i kultywowaniem tradycji naszych przodków.

Jesteśmy Europejczykami i staramy się z innymi „iść do przodu”. Mamy jednak świadomość, że musimy pamiętać też o swoich korzeniach, „pozostać wierni temu dziedzictwu” – jak mawiał papież Jan Paweł II.

Przekaz dziedzictwa kulturowego rozumiany jest w kategoriach historii żywej, tradycji, folkloru. Wiedza o naszej „małej Ojczyźnie” składa się więc z takich elementów, jak: wiedza o społeczności lokalnej, kulturze, tańcach, lokalnej twórczości artystycznej i rzemieślniczej, dawnych zwyczajach i obrzędach związanych z porami roku oraz ozdobach naszych babć.

Myśl przewodnia edukacji regionalnej w naszej placówce brzmi: „Nie ma przyszłości, gdy nie pamięta się przeszłości”. 

            W szkole wdrażane są programy własne oparte na edukacji regionalnej, które uwzględniają poznawanie wszelkich dóbr i przekazów kultury naszego regionu, a w szczególności dorobku kulturowego i historycznego Mstowa; podniesienie świadomości oraz roli, jaką każdy z nas może spełnić w ochronie własnych korzeni i wartości.

Poprzez cele poznawcze, kształcące, wychowawcze dzieci i młodzież poznają dawne życie swoich rodzin, znajomych, sąsiadów. Uczą się, jak żyć w zgodzie z naturą: prosto, czysto – bez ton śmieci.

Bezpośredni kontakt z przedmiotami, ludźmi od stuleci mieszkającymi na tym terenie, ich obserwacja wyzwala u uczniów duże przeżycia i emocje, kształtuje postawę badawczą, kształci patriotyczne uczucia i dumę narodową oraz uczy szacunku do swojego miejsca zamieszkania. A przecież od dawna wiadomo, że miejsce, w którym dziecko dorasta, odgrywa ogromna rolę w całym jego życiu.

            Niewątpliwie jedynymi świadkami dawnych czasów są zabytki. To dzięki nim wiemy, skąd pochodzimy i kim byliśmy. Aby „ocalić od zapomnienia” pamiątki po przodkach w 1979 r. Panie Danuta Gonera (nauczycielka historii) i Urszula Całusińska (nauczycielka języka polskiego) założyły Izbę Regionalną, która miała odzwierciedlać historię i kulturę naszej najbliższej okolicy. Izba przez wiele lat służyła nie tylko uczniom i nauczycielom tutejszej szkoły, ale i  licznie odwiedzającym ją gościom. Niestety, w 1999 r. w związku z reorganizacją placówki związaną z reformą oświatową Izba została zamknięta i reaktywowano ją dopiero w 2012 r. z inicjatywy ówczesnej Pani Dyrektor Danuty Piekarskiej. Co prawda wielu eksponatów „nadwątlonych zębem czasu” nie dało się już uratować, jednakże w ich miejsce, dzięki życzliwości mieszkańców Mstowa i okolic, udało się pozyskać nowe. W Izbie możemy dziś obejrzeć różnorodne sprzęty związane z zawodami wykonywanymi w okolicy, strój charakterystyczny dla najbliższego regionu, narzędzia rolnicze, przedmioty codziennego użytku, a także fotografie i dokumenty.

Eksponaty te wykorzystywane są w procesie dydaktycznym na lekcjach historii, języka polskiego, godzin wychowawczych itd. Uczniowie, poznając dawne życie mstowskich rodzin, miejscowe rzemiosło, wzbogacają swoje słownictwo o takie wyrazy, jak: cebrzyk, chomąto, dzieża, kołowrotek, koszatka, lejce, moździerz, podkowa, pogrzebacz, sierp, uzda, zapaska itp., które dziś używamy rzadko, ale których znaczenie warto znać.

Możliwość podziwiania zgromadzonych przez nas okazów mają również goście, odwiedzający naszą placówkę.

Opiekę nad zbiorami sprawują nauczyciele oraz uczniowie, którzy od najmłodszych lat uczeni są szacunku dla tradycji i dorobku poprzednich pokoleń. 

Galeria zdjęć

Drukuj stronę »
^ do góry