Logo
Slogan

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2019-04-16

Szanowni Państwo

Dyrekcja informuje, że strajk nauczycieli nadal będzie kontynuowany.

W dniach:

18.04.2019r. czwartek

19.04.2019r. piątek

23.04.2019r. wtorek

szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

W tych dniach wszyscy nauczyciele przebywają na terenie szkoły.

Egzaminy - Komunikat / 2019-04-09

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Mstowie informuje,

że egzaminy uczniów klas 8 nie są zagrożone

i odbędą się w uzgodnionym wcześniej terminie.

 

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli / 2019-04-08

 

 

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

 

„Jestem bezpieczny” / 2019-04-07

Mstów, 17 marca 2019 r.

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

ul. Partyzantów 2,

42- 244 Mstów

tel. 34 3284107

sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie oraz Urząd Gminy w Mstowie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II Powiatowym Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” pod honorowym patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej.

Konkurs odbędzie się 9 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Mstowie. Rozpocznie się o godz. 9.00. Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu rejestracji uczestników, najpóźniej do godz. 8.40.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenia rodziców dołączone do niniejszego pisma należy dostarczyć lub przesłać na adres Szkoły Podstawowej w Mstowie do 17 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Mstów- Tomasz Gęsiarz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mstowie- Beata Miry

Więcej ...

PREZENTACJA STOŁÓW WIELKANOCNYCH / 2019-04-06

PREZENTACJA STOŁÓW WIELKANOCNYCH

W sobotę 6 kwietnia 2019r. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Mstowie gościła w swoich murach podczas uroczystej Prezentacji Stołów Wielkanocnych przedstawicieli gmin powiatu częstochowskiego, a także przedstawicieli najwyższych władz w osobach Posłanek i Posła RP, Starostę powiatu częstochowskiego, Wójtów sąsiednich gmin, Proboszcza Parafii Mstów, przedstawicieli Rad Gminnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorami tego wydarzenia byli: Wójt Gminy Mstów, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Mstowie. Artystyczną oprawę uroczystości zaprezentowali uczniowie naszej szkoły. W barwnej scenografii, na tle żywiołowej muzyki, śpiewu i tańców przedstawili najpiękniejsze i najbardziej popularne w ludowej tradycji polskiej zwyczaje wielkanocne. Widzowie nagrodzili występy uczniów gromkimi brawami.

Więcej ...

„Młodzież zapobiega pożarom” / 2019-04-03

„Młodzież zapobiega pożarom”

2 kwietnia w Szkole Podstawowej w Mstowie po raz czwarty odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Głównym celem OTWP jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych kl. IV-VI SP oraz kl. VII-VIII i III gimnazjum. Łącznie wzięło w nich udział 31 uczestników. Organizatorami przedsięwzięcia była Gmina Mstów oraz Zarząd Gminny OSP. Koordynatorami konkursu byli Justyna Klimczak (SP Mstów) i Adam Równiak (Gmina Mstów). Ponadto w organizację włączyli się: Pani Ewa Wójcikiewicz i Pani Urszula Zagrzewska, jednostka OSP Mstów oraz dh Marek Wróbel, który jest inicjatorem przeprowadzenia eliminacji OTWP na terenie gminy Mstów. Konkurs uświetnili swoją obecnością: Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, Prezes Gminny OSP RP dh Wiesław Kyzioł, Komendant Gminny OSP RP dh Marek Wróbel, Zastępca Wójta Gminy Mstów Małgorzata Grabowska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mstowie Beata Miry.

Więcej ...

Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Krąg” - Polska Piastów / 2019-04-03

Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Krąg” - Polska Piastów

Natalia Wilczyńska, uczennica klasy V b została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym ,,Krąg” Polska Piastów. Otrzymała nagrodę książkową oraz dyplom laureata. Ponadto pozostali uczniowie: Jan Derda, Julia Jastrzębska, Patryk Liberda, Julia Ciastko, Karina Reterska, Bartosz Swołek, Aleksandra Witczak, Wiktoria Gołdy, Jakub Zgardziński, Roksana Rak, biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy za udział i zdobycie odpowiedniej ilości punktów.

Więcej ...

Informacja / 2019-04-01

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie informuje Rodziców,

że od dnia 8 kwietnia 2019 roku do odwołania szkoła uczestniczy

w Ogólnopolskim Strajku Nauczycieli i Pracowników Oświaty.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Mstowie

 

 

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk, dotycząca sprawowania osobostej opieki nad dzieckiem.

 

pdf informacja_dla_rodziców.pdf

 

 

Szkoła Podstawowa w Mstowie
ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów

Tel.: 34-3284-107 /  34-3295-285
Fax: 34-3284-141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

© 2019 Szkoła Podstawowa w Mstowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: intersum.pl
^ do góry