Logo
Slogan

O szkole

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia."
Seneka Młodszy

Uchwałą Nr X/70/2019 Rady Gminy Mstów  z dnia 14.08.2019 r. powołane zostałyobwody szkół wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Mstowie obejmują następujące miejscowości:
Obwód Szkoły Podstawowej - Mstów, Siedlec, Gąszczyk, Cegielnia, Wancerzów, Latosówka, Rajsko, Kłobukowice, Kuchary.
W skład Szkoły Podstawowej wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Mstowie
 • Oddział Przedszkolny - "zerówka".

W Szkole Podstawowej pracuje 65 nauczycieli i 16 pracowników obsługi.
W Szkole zatrudniony jest logopeda, neurologopeda, nauczyciele oligofrenopedagodzy, terapeuci pedagogiczni, tyflopedagodzy, surdopedagog, nauczyciele wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autymzem.

Szkoła posiada:

 • świetlicę,
 • stołówkę szkolną, dobrze wyposażoną kuchnie spełniającą wymogi HACCP.
 • 34 sale dydaktyczne
 • 2 pracownie komputerowe,
 • bibliotekę,
 • sala gimnastyczną oraz nowoczesną halę widowiskowo – sportową. Dodatkowo, w roku 2014 oddano do użytku kompleks sportowy na świeżym powietrzu, który wyposażony jest w bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz boisko do piłki nożnej.

Wszyscy uczniowie obowiązkowo uczą się 2 języków obcych - j. angielskiego i j. niemieckiego.
Szkoła realizuje podstawę programową poszerzoną o programy własne z zakresu ekologii, plastyki, techniki, języka angielskiego, muzyki, tańca, sportu, zdrowego żywienia, tradycji regionalnych.

Szkoła uczestniczy w Programach Europejskich:

 • Jugendwerk współpracując z niemiecką szkołą w Rhönschule Gersfeld,
 • eTwinning,
 • NASZA DROGA DO EUROPY – Erasmus+,
 • ERASMUS NA DUŻY PLUS – Erasmus+.

Szkoła posiada:

 • Ceremoniał Szkolny,
 • Złotą Księgę Uczniów,
 • Wiele osiągnięć krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych,
 • Laureatów Olimpiad Przedmiotowych ze wszystkich przedmiotów m.in.: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, fizyki, chemii, geografii,
 • Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Con Vigore,
 • Zespół Taneczny - Cheerheaders "SPARKS".

W szkole działa:

 • Samorząd Uczniowski,
 • Rada Rodziców.
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Mstowiak"
 • Wolontariat SP Mstów
 • III Środowiskowy Szczep Harcerski „Skała” w skład którego wchodzą:

- 23 Mstowska Drużyna Harcerska „Amonit”,
- 25 Mstowska Drużyna Starszoharcerska „Piorun”,
- 4 Gromada Zuchowa „Mstowskie Słoneczka”,
- 34 Gromada Zuchowa „Pomarańczowe Wilczki”.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności w licznych zajęciach pozalekcyjnych w ramach :

 • Koła szachowego,
 • Koła logiczno – przyrodnicze,
 • Koła plastycznego,
 • Koła sportowego z piłki nożnej, koszykowej, siatkowej,
 • Koła tanecznego.
 • Chór
 • Rytmika w klasach „0”

Szkoła szczególnie dba o integrację uczniów z terenu całej Gminy podczas:

 • spotkań wigilijnych,
 • Dnia Babci i Dziadka,
 • Bali Noworocznych,
 • Przedstawienia teatralnego (Bajka) z udziałem rodziców i nauczycieli połączonego z balem karnawałowym dla dzieci z całej gminy,
 • Paczki od Świętego Mikołaja. Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych,
 • Dnia Mamy i Taty,
 • Dnia Dziecka,
 • Festynu Rodzinnego,
 • Małej Olimpiady Gminy Mstów.

Tradycją szkoły jest:

 • Igrzyska Szkół Podstawowych Powiatu Częstochowskiego,
 • Turniej piłki nożnej pomiędzy reprezentantami rodziców i nauczycieli, organizowany podczas Festynu Rodzinnego.

Uczniowie I – V klasy Szkoły Podstawowej w ramach „Programu dla szkół”  bezpłatnie otrzymują mleko, warzywa i owoce.

 

Historia Szkoły

Nauczanie w Mstowie ma długą i bogatą historię. Najstarsze potwierdzone informacje dotyczące istniejącej tu szkoły pochodzą z XIV wieku i dotyczą szkoły przyklasztornej prowadzonej przez zakonników CRL.  Później, jako szkoła elementarna, działała nawet w trudnych czasach rozbioru naszego Państwa. W odrodzonej Polsce, po 1918 roku odrodziło się też szkolnictwo w Mstowie. W okresie międzywojennym funkcjonowała tu 7-klasowa szkoła powszechna, która w okrojonym kształcie przetrwała także trudny okres II wojny światowej. Okres powojenny to czas rozwoju szkolnictwa w Mstowie i zmian organizacyjnych. W roku szkolnym1966/1967 wprowadzono tu system ośmioklasowy, a od roku 1974/1975 szkoła awansowała do rangi Zbiorczej Szkoły Gminnej, w której w 1980 roku uczyło się 356 uczniów. Rok wcześniej dokonano otwarcia nowego budynku szkoły. Kolejne zmiany organizacyjne przyniosła reforma oświaty wprowadzona w kraju w 1999 roku. Na jej mocy utworzono w Mstowie Gimnazjum zbiorcze dla całej gminy, które ulokowano w tym samym budynku co istniejąca Szkoła Podstawowa przy ulicy Partyzantów. Osiem lat później obie szkoły zostały formalnie połączone i powstał Zespół Szkół w Mstowie. Od roku 2017 do chwili obecnej, w związku z wygaśnięciem Gimnazjum istnieje Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki.

Drukuj stronę »
^ do góry