Logo
Slogan

O szkole

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek."
Albert Einstein


W skład Zespołu Szkół w Mstowie wchodzi Gimnazjum im. A.Kubickiego i Szkoła Podstawowa im. T Kościuszki. Wiedzę zdobywa tu dziś ponad 580 uczniów (331 – szkoła podstawowa , 252 – gimnazjum) pod opieką 66 nauczycieli.
 Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną, pozwalającą kształcić i rozwijać pasje uczniów. Tworzą je 34 sale dydaktyczne, 3 pracownie komputerowe, biblioteka, świetlica i stołówka, sala gimnastyczna oraz nowoczesna hala widowiskowo – sportowa. Dodatkowo, w roku 2014 oddano do użytku kompleks sportowy na świeżym powietrzu, który wyposażony jest w bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz boisko do piłki nożnej. Dobre wyposażenie szkoły oraz wspólna praca uczniów, nauczycieli i rodziców pozwalają osiągać wiele sukcesów w dziedzinach naukowych i sportowych. Szkoła jest aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnej w gminie i animatorem wielu akcji patriotycznych, charytatywnych i kulturalnych.

Historia Szkoły

Nauczanie w Mstowie ma długą i bogatą historię. Najstarsze potwierdzone informacje dotyczące istniejącej tu szkoły pochodzą z XIV wieku i dotyczą szkoły przyklasztornej prowadzonej przez zakonników CRL.  Później, jako szkoła elementarna, działała nawet w trudnych czasach rozbioru naszego Państwa. W odrodzonej Polsce, po 1918 roku odrodziło się też szkolnictwo w Mstowie. W okresie międzywojennym funkcjonowała tu 7-klasowa szkoła powszechna, która w okrojonym kształcie przetrwała także trudny okres II wojny światowej. Okres powojenny to czas rozwoju szkolnictwa w Mstowie i zmian organizacyjnych. W roku szkolnym1966/1967 wprowadzono tu system ośmioklasowy, a od roku 1974/1975 szkoła awansowała do rangi Zbiorczej Szkoły Gminnej, w której w 1980 roku uczyło się 356 uczniów. Rok wcześniej dokonano otwarcia nowego budynku szkoły. Kolejne zmiany organizacyjne przyniosła reforma oświaty wprowadzona w kraju w 1999 roku. Na jej mocy utworzono w Mstowie Gimnazjum zbiorcze dla całej gminy, które ulokowano w tym samym budynku co istniejąca Szkoła Podstawowa przy ulicy Partyzantów. Osiem lat później obie szkoły zostały formalnie połączone i powstał Zespół Szkół w Mstowie.

Drukuj stronę »

Szkoła Podstawowa w Mstowie
ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów

Tel.: 34-3284-107 /  34-3295-285
Fax: 34-3284-141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

© 2019 Szkoła Podstawowa w Mstowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: intersum.pl
^ do góry