Logo
Slogan

Rekrutacja Szkoła Podstawowa

O G Ł O S Z E N I E

 

Rekrutacja do klas 1 odbędzie się w dniach 01.02 - 14.02.2023r.

W w/w terminie przyjmowane są zgłoszenia wyłącznie od dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Mstowie tj. zamieszkałych w miejscowościach: Mstów, Siedlec, Gąszczyk, Cegielnia, Wancerzów, Latosówka, Kłobukowice.

Dzieci z innych miejscowości będą mogły wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 01.06.2023r.

Dokładne terminy postępowania rekrutacyjnego znajdują się w załączonym Zarządzeniu Wójta.

Formularze można pobrać ze strony internetowej jak i w budynku Szkoły.

Zgłoszenia należy składać  w sekretariacie Szkoły.

 

 

pdf zarządzenie_dotyczące_rekrutacji.pdf

plik SP.Zgloszenie_szkoła_dla_dzieci_z_obwodu.doc

plik P.Ośw.zamieszkanie_Szkoła_Podstawowa_II_termin.docx

plik Potwierdzenie_Szkoła_Podstawowa_I_i_II_termin.docx

plik SP.Oświadczenie_o_zatrudnieniu_Szkoła_Podstawowa_II_termin.docx

plik SP.Oświadczenie_rodzeństwo_Szkoła_Podstawowa_II_termin.docx

plik SP.Wniosek_szkoła_podstawowa_rekrutacja_uzupełniająca_II_termin.doc

Drukuj stronę »
^ do góry