Logo
Slogan

Rekrutacja Szkoła Podstawowa

 

R E K R U T A C J A     2021 / 2022

Drodzy Rodzice,

Z dniem  1 czerwca 2021 roku  rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do klasy I oraz do oddziału przedszkolnego

w   Szkole Podstawowej w Mstowie.  W tym roku do oddziału przedszkolnego przyjmujemy uczniów w wieku 3 – 6 lat.

Wnioski do pobrania w szkole  lub na stronie internetowej   www.szkolamstow.pl   w zakładkach dotyczących rekrutacji.

 

Harmonogram rekrutacji:

1.Termin postępowania  uzupełniającego :      01.06.2021 –  11.06.2021

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie :      14.06.2021  -  16.06.2021

3.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:      17.06.2021

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata wniosku o przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia:       17.06.2021

5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:         28.06.2021

 

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej  zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej  lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy szkoły  sekretariat@szkolamstow.pl  

 


plik Potwierdzenie_Szko+éa_Podstawowa.docx

plik Potwierdzenie_Szkoła_Podstawowa.docx

 

pdf Zarz._rekrutacja.pdf

pdf ogłoszenie_rekrutacja-1.pdf

pdf ogłoszenie_rekrutacja.pdf

plik SP.Oświadczenie_o_zatrudnieniu.docx

plik SP.Oświadczenie_przedszkole.docx

plik SP.Wniosek_szkoła_podstawowa.doc

plik SP.Zgloszenie_szkoła.doc

plik Zgłoszenie_dokl.VII-1.docx

 

Drukuj stronę »
^ do góry