Logo
Slogan

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

ZAJĘCIA SZKOLNE

Rok szkolny

04.09.2017 – 22.06.2018

I semestr

04.09.2017 - 26.01.2018 (18 tygodni)

II semestr

12.02.2018 - 22.06.2018 (18 tygodni)

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 - 31.12.2017

Ferie zimowe

29.01.2018 - 11.02.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018 - 03.04.2018

Ferie letnie

23.06.2018 - 31.08.2018

 

SPRAWDZIANY I EGZAMINY

 

 

Egzamin gimnazjalny

 

- część humanistyczna

18 kwietnia 2018 (środa)

 - godz. 900 –  historia i wos;

 - godz. 1100 –  j. polski

- część matematyczno - przyrodnicza

19  kwietnia 2018 (czwartek)

  - godz. 900 – biologia, fizyka, chemia, geografia;

- godz. 1100 –  matematyka

Język obcy

20 kwietnia 2018 (piątek)

 - godz. 900 –  poziom podstawowy;

 - godz. 1100 –  poziom rozszerzony

 

 

TERMINY  SZCZEGÓŁOWE            

14 września 2017 - zebranie ogólne Rodziców dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum godz. 17.00

 

 

 

Do 12.12.2017

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na koniec I semestru

Do 19.01.2018

Wystawienie ocen śródrocznych i poinformowanie ucznia

Do 31.05.2018

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na koniec roku szkolnego

Do 14.06.2018

Wystawienie ocen końcowych i rocznych i poinformowanie ucznia

 

DODATKOWE  DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH na podstawie decyzji dyrektora szkoły:

Szkoła Podstawowa  -   2 listopada 2017(czwartek), 3 listopada 2017(piątek),  18, 19,20 kwietnia 2018;   2 maja 2018 (środa), 4 maja 2018(piątek), 1 czerwca  2018 (piątek)

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH – święta państwowe i kościelne – bez odpracowania:

  pdf Terminarz_miesięcznych_zebrań_z_rodzicami_II_semestr_20172018.pdf

Drukuj stronę »

Szkoła Podstawowa w Mstowie
ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów

Tel.: 34-3284-107 /  34-3295-285
Fax: 34-3284-141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

© 2018 Szkoła Podstawowa w Mstowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: intersum.pl
^ do góry