Logo
Slogan

Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ZAJĘCIA SZKOLNE

Rok szkolny

01.09.2020 – 25.06.2021

I półrocze

01.09.2019 - 31.01.2021  

II półrocze

15.02.2021 - 25.06.2021 

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021

 

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 - 31.12.2020

Ferie zimowe

1.02.2021 - 14.02.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2021 - 6.04.2021

Ferie letnie

26.06.2021 - 31.08.2021

 

 

 

SPRAWDZIANY I EGZAMINY

 

Egzamin  ośmioklasisty 2021

Termin główny:

-  język polski

 

 

25 maja 2021  (wtorek) godz. 9.00

 

- matematyka                                               26 maja 2021 (środa) godz. 9.00

                                                                           

 

- język obcy nowożytny                                 27 maja 2021 (czwartek) godz. 9.00

Przypominamy, że w czasie trwania egzaminów ósmoklasisty świetlica szkolna nie  pracuje, jest to dzień wolny od  zajęć dydaktycznych, nauczyciele pracują w zespołach egzaminacyjnych.

                                                                          

TERMINY  SZCZEGÓŁOWE         

 

Do 19.12.2020

 

 

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na koniec I półrocza

 

 

 

 

Do 15.01.2021

 

Wystawienie ocen śródrocznych i poinformowanie ucznia

Do 17.05.2021

 

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na koniec roku szkolnego

 

Do 14.06.2021

 

Wystawienie ocen końcowych i rocznych i poinformowanie ucznia

DODATKOWE  DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców : 14  października 2020r., 12, 13 listopada (czwartek, piątek) 22 grudnia 2020r. (wtorek) , 25, 26, 27 maja 2021 (wtorek, środa, czwartek, ), 4 czerwca 2021(piątek);  

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH – święta państwowe i kościelne –:, 11 listopada 2020 środa, 01 stycznia 2021  – piątek, 6 stycznia 2021 ( środa), 3 maja 2020-poniedziałek, 3 czerwca 2021  - czwartek               

 

TERMINARZ ZEBRAŃ
Z RODZICAMI

  • 11 września 2020 czwartek - zebranie  dla  Szkoły Podstawowej według harmonogramu
  • 26 listopada 2020 –  rozmowy indywidualne z rodzicami.
  • 12 stycznia 2021 - wywiadówka
  • 25 luty 2021 – informacja dla rodziców i uczniów kl. VIII
  • 15 kwietnia 2021 – rozmowy indywidualne z rodzicami.
  • 10 czerwca  2021- wywiadówka

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj stronę »
^ do góry