Logo
Slogan

Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 30 grudnia 2022 r.

3. Koniec pierwszego półrocza

10 lutego 2023 r.

4. Ferie zimowe

16-29 stycznia 2023 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023 r.

6. Egzamin

a) w szkole podstawowej – egzamin ósmoklasisty Termin ustali dyrektor Centralnej

Komisji Egzaminacyjnej:

23,24,25maja 2023r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

8. Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

31 października 2022r., 22 grudnia 2022r., 2 maja 2023r.,

23,24,25 maja 2023r.- egzaminy

1 czerwca 2023r., 9 czerwca 2023r.,

 

Terminy zebrań z rodzicami:

15.09.2022r. – zebrania w klasach, wybór trójek klasowych.

24.11.2022r.- zebrania w klasach, konsultacje indywidualne.

05.01.23- konsultacje indywidualne, informacja o ocenach niedostatecznych.

09.02.2023 wywiadówka

20.04.2023r.- zebrania w klasach, konsultacje indywidualne

18.05.2023r.- konsultacje indywidualne, informacje o ocenach niedostatecznych, egzamin ósmoklasisty.

 

29.05- Dzień Matki i Ojca

 

 

 

 

Drukuj stronę »
^ do góry