Logo
Slogan

Rekrutacja oddział przedszkolny

"Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Mstowie informuje, iż na dyżur wakacyjny organizowany w naszej placówce w okresie 02.08 - 13.08.2021r. zostały przyjęte wszystkie dzieci, które zostały zgłoszone do dnia 11 czerwca 2021r. Szczegółowe informacje dot. płatności za pobyt oraz wyżywienie ukażą się na stronie internetowej szkoły z początkiem lipca 2021r."


 


plik Karta_zgłoszenia_dziecka_do_przedszkola_na_dyżur_wakacyjny.docx

 

R E K R U T A C J A     2021 / 2022

Drodzy Rodzice,

Z dniem  1 czerwca 2021 roku  rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do klasy I oraz do oddziału przedszkolnego

w   Szkole Podstawowej w Mstowie.  W tym roku do oddziału przedszkolnego przyjmujemy uczniów w wieku 3 – 6 lat.

Wnioski do pobrania w szkole  lub na stronie internetowej   www.szkolamstow.pl   w zakładkach dotyczących rekrutacji.

 

Harmonogram rekrutacji:

1.Termin postępowania  uzupełniającego :      01.06.2021 –  11.06.2021

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie :      14.06.2021  -  16.06.2021

3.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:      17.06.2021

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata wniosku o przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia:       17.06.2021

5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:         28.06.2021

 

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej  zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej  lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy szkoły  sekretariat@szkolamstow.pl  


 

plik potwierdzenie-deklaracja_(1).docx

pdf lista_przyjętych_021.pdf

plik potwierdzenie-deklaracja.docx

 

pdf Uchwała.pdf

plakat_przedszkole.jpg

 

pdf Zarz._rekrutacja.pdf

pdf ogłoszenie_rekrutacja-1.pdf

plik P.DEKLARACJA_o_kontynuowaniu_.doc

plik P.Ośw.kr.4.docx

plik P.Ośw.kr2,3.docx

plik P.Oświadczenie_dotyczące_rodziny_wielodzietnej.docx

plik P.Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.docx

plik P.Oświadczenie_zatrudnienie.docx

plik P.WNIOSEK_przedszkole.doc

więcej ...
^ do góry