Logo
Slogan

Świetlica informacje ogólne

OBIADY CZERWIEC 2022 r.

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW kl. I - VIII
52,00 zł  
(obiad 4,00zł x 13 dni – w cenę obiadu wliczona jest 1 herbata/kompot do obiadu)

Opłat należy dokonywać na podany niżej 
nr konta bankowego Szkoły Podstawowej 
w Mstowie
od 20 maja do 31 maja  2022 r. 
Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001
Tytuł płatności: 
Imię i nazwisko dziecka/klasa  miesiąc/rok, którego dotyczy, 
wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.
Np. Jan Kowalski 1a  OBIADY VI/22 – 52,00zł.
 


KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW kl. I - VIII

68,00 zł

(obiad 4,00zł x 17 dni – w cenę obiadu wliczona jest 1 herbata/kompot do obiadu)

 Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie

od 20 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa miesiąc/rok, którego dotyczy,

wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.

Np. Jan Kowalski 1a OBIADY V/22 – 68,00zł.


 

Od 1 kwietnia br. wprowadzamy do użytku karnety obiadowe.

Uczeń, który ma opłacone żywienie powinien zgłosić się do intendenta w sekretariacie, aby odebrać karnet obiadowy.

Terminowe wpłaty są gwarancją wydania uczniowi karnetu obiadowego, na podstawie którego wydawany jest obiad.

Wszelkie nieterminowe wpłaty skutkują opóźnieniem w wydaniu karnetu obiadowego adekwatnym do terminu wpłaty.

Wpłaty dokonane po terminie powinny być wcześniej skonsultowane z intendentem, w celu obliczenia należnej kwoty.


 

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW kl. I - VIII 68,00 zł

(obiad 4,00zł x 17 dni – w cenę obiadu wliczona jest 1 herbata/kompot do obiadu)

Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie od 20 marca do 31 marca 2022 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa  miesiąc/rok, którego dotyczy, wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.

Np. Jan Kowalski 1a  OBIADY IV/22 – 68,00zł.


OBIADYMARZEC 2022

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW kl. I - VIII

92,00 zł

(obiad 4,00zł x 23 dni – w cenę obiadu wliczona jest 1 herbata/kompot do obiadu)

Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie od 20 lutego do 28 lutego 2022 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa miesiąc/rok, którego dotyczy, wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.

Np. Jan Kowalski 1a OBIADY III/22 – 92,00zł.


OBIADY LUTY 2022

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW kl. I - VIII

 40,00 zł  

(obiad 4,00zł x 10 dni – w cenę obiadu wliczona jest 1 herbata/kompot do obiadu)

Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie od 24 stycznia do 30 stycznia 2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa miesiąc/rok, którego dotyczy,

wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.

Np. Jan Kowalski 1a OBIADY II/22 – 40,00zł.


Koszt herbaty śniadaniowej dla klas I - III:

styczeń – czerwiec 2022 : 15,00 zł (0,15 zł x 100 dni)

(uczniowie kl. I-III deklarujący zamiar korzystania z herbaty do śniadania powinni opłacić jej koszt za cały II okres

obejmujący miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2022 roku w łącznej kwocie 15,00zł)

Opłat należy dokonywać do końca lutego 2022 r.  na podany niżej nr konta bankowego SP w Mstowie

Bank Spółdzielczy w Mstowie:

52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Z dopiskiem „herbata” imię i nazwisko ucznia/klasa


 

OBIADY  STYCZEŃ 2022 r. 

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW kl. I - VIII 64,00 zł

(obiad 4,00zł x 16 dni – w cenę obiadu wliczona jest 1 herbata/kompot do obiadu)

Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego Szkoły Podstawowej  w Mstowie od 10 stycznia do 20 stycznia 2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa miesiąc/rok, którego dotyczy,

wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.

Np. Jan Kowalski 1a OBIADY I/22 – 64,00zł.


 

 

OBIADY  GRUDZIEŃ  2021 r.

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW kl. I - VIII

64,00 zł  

(obiad 4,00zł x 16 dni – w cenę obiadu wliczona jest 1 herbata/kompot do obiadu)

Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie

od 22 listopada do 30 listopada  2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa  miesiąc/rok, którego dotyczy,

wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.

Np. Jan Kowalski 1a  OBIADY XII/21 – 64,00zł.


KOSZT ŻYWIENIA DLA PRZEDSZKOLA

161,00 zł  

(śniadanie 3,00zł + obiad 4,00zł = 7,00zł  x 23 dni)

Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie

od 22 listopada do 30 listopada  2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa  miesiąc/rok, którego dotyczy,

wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek żywienie.

Np. Jan Kowalski 0a  żywienie XII/21 – 161,00zł.


OBIADY  LISTOPAD 2021 r.

KOSZT ŻYWIENIA DLA PRZEDSZKOLA 140,00 zł

(śniadanie 3,00zł + obiad 4,00zł = 7,00zł x 20 dni)

Opłat należy dokonywać na podany niżej

nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie

od 20 października do 30 października 2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa miesiąc/rok, którego dotyczy,

wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek żywienie.

Np. Jan Kowalski 0a żywienie XI/21 – 140,00zł.


KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW kl. I - VIII  - 76,00 zł

(obiad 4,00zł x 19 dni – w cenę obiadu wliczona jest 1 herbata/kompot do obiadu)

Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego Szkoły Podstawowej  w Mstowie

od 20 października do 30 października 2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa miesiąc/rok, którego dotyczy,

wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.

Np. Jan Kowalski 1a OBIADY XI/21 – 76,00zł.


 

Plan pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022


pdf plan_swietlicy.pdf

 

Koszt herbaty śniadaniowej dla klas I - III:

wrzesień – grudzień 2021 : 11,40 zł

(0,15 zł x 76 dni)

 (uczniowie kl. I-III deklarujący zamiar korzystania z herbaty do śniadania powinni opłacić jej koszt za cały I okres  obejmujący miesiące wrzesień, październik, listopad i grudzień 2021 roku w łącznej kwocie 11,40 zł)

Opłat należy dokonywać do końca września 2021 r.

na podany niżej nr konta bankowego SP w Mstowie

Bank Spółdzielczy w Mstowie:

52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Z dopiskiem „herbata”  imię i nazwisko ucznia/klasa


Informujemy, że:

Żywienie dla uczniów  oddziału przedszkolnego rozpoczyna się z dniem  1 września 2021 roku.

Żywienie dla uczniów klas I  -  VIII rozpoczyna się z dniem 6 września  2021 roku.

Ważne!

Uprzejmie prosimy rodziców  o składanie "kart zgłoszenia na dziecka na żywienie" na obowiązujący rok szkolny 2021/22. Kartę można złożyć w sekretariacie lub podać wychowawcy.

Karta zgłoszenia upoważnia do wpisania dziecka na listę uczniów korzystających z wyżywienia, na podstawie której jest wydawany posiłek.

Regulamin stołówki oraz druki do pobrania znajdują się w zakładce świetlica. Druki można również pobrać w sekretariacie szkoły.

plik KARTA_ZGŁOSZENIA_DZIECKA.docx

plik Regulamin_stołówki_22.docx

plik REZYGNACJA_DZIECKA.docx


 

W dniu 1 września 2021 uczniowie korzystający z dowozów szkolnych przyjeżdżają do szkoły ok. 8.50 autobusami PKS

wg. obowiązującego rozkładu jazdy, a wracają powrotnym autobusem o godzinie 10.00.


Obiady wrzesień 2021

pdf ogłoszenie_P.pdf

 

pdf ogłoszenie_SP.pdf

 


OBIADY

CZERWIEC 2021 r.

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW 52,00 zł :

(4,00 zł x 13 dni)

Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie

od 20 maja do 31 maja 2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności: 

Imię i nazwisko dziecka/klasa miesiąc/rok, którego dotyczy, wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady. Np. Jan Kowalski 1a obiady VI/21 – 52,00zł.


OBIADY MAJ 2021 r.

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW

KLASY I - III 68,00 zł :

(4,00 zł x 17 dni)

KLASY IV- VIII 24,00zł:

(4,00 zł x 6 dni)

Opłat należy dokonywać na podany niżej

nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie

od 30 kwietnia do 10 maja 2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa miesiąc/rok, którego dotyczy,

wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.

Np. Jan Kowalski 1a obiady V/21 – 68,00zł.


OBIADY   MARZEC 2021 r.

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW 92,00 zł

 (4,00 zł x 23 dni)

KOSZT HERBATY DO ŚNIADANIA:

( II semestr: 105 dni x 0,15 zł) :15,75 zł

Opłat należy dokonywać na podany niżej

nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie

od 20 lutego do 28 lutego 2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa  miesiąc/rok, którego dotyczy,

wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.

Np. Jan Kowalski 1a  obiady III/21 – 92,00zł.


PLAN PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W MSTOWIE

OBOWIAZUJACY OD 02.09.2020 R.

 

plik PLAN_PRACY_ŚWIETLICY_W_ROKU_SZKOLNYM_2020.doc

 

 

 

PROPOZYCJE GIER I ZABAW

 

 1. Zabawy twórcze:

 

Worek pełen niespodzianek

Osoba prowadząca zabawę wkłada do nieprzezroczystego worka (za worek może posłużyć np. poszewka na jasiek) różne przedmioty. Pozostali uczestnicy losują z zamkniętymi oczami jakiś przedmiot. Zadaniem każdego z nich jest odgadnąć co to za przedmiot, powiedzieć do czego służy, a następnie wymyślić do czego jeszcze można by go użyć.

W krainie fantazji - tworzenie opowiadania

Osoba rozpoczynająca zabawę zaczyna tworzyć opowiadanie, wypowiadając pierwsze dwa lub trzy zdania. Zadaniem pozostałych uczestników jest kontynuowanie opowiadania.

Co ich łączy? Przykłady:

 • Drzwi – król –spodnie
 • Kangur – podróż – bagaż
 • Trawa – żaba – groszek
 • Serce – zegar – dzwon
 • Siatkówka – zakupy – motyl

Z czym Ci się kojarzy?

Zadaniem uczestników zabawy jest wymyślić, jak najwięcej skojarzeń do danego słowa.

Na przykład:

 • Chleb – ziarno – piekarz – śniadanie – kanapka – masło
 • Książka – papier – biblioteka – szkoła – wieczór – wiedza
 • Torba – wakacje – podróż – zakupy – kangur – samolot

 

 1. Zabawy ruchowe

 

Budzik

Uczestnicy zabawy leżą w wygodnej pozycji z zamkniętymi oczami. Osoba prowadząca zabawę śpiewa kołysankę „Aaa, kotki dwa szarobure obydwa…”, a następnie naśladuje dźwięk budzika. Uczestnicy zabawy „budzą się”, ziewają i przeciągają się, a następnie wykonują polecenia prowadzącego (np. wykonują dziesięć pajacyków lub podskakują dziesięć razy na lewej i dziesięć razy na prawej nodze, albo chodzą po pokoju tyłem na czworaka itp.).

Cztery kąty

Osoba prowadząca zabawę nazywa głośno cztery kąty pokoju na przykład nazwami stolic. Pozostali uczestnicy udają jadący pociąg. Na hasło np. „stacja Warszawa” pociąg jedzie szybko do kąta nazwanego stolicą Polski. Zabawę można urozmaicić, prosząc, żeby „pociąg” podał nazwę państwa, w którego stolicy się znajduje. Kątom można nadawać różne inne nazwy.

Znajdź coś…

Osoba prowadząca zabawę prosi pozostałych uczestników, żeby każdy z nich znalazł w pomieszczeniu i dotknął, lub wskazał na przykład:

- jakąś rzecz w kolorze czerwonym

- coś co ma nogi

- coś zrobionego z materiału

- coś drewnianego

- coś miękkiego

- coś, czym można się bawić itp.

Dziwne kroki

Każdy z uczestników zabawy chodzi po pokoju w wymyślony przez siebie, jak najdziwniejszy sposób. Następnie jedna osoba pokazuje jakieś dziwne kroki, a reszta ją naśladuje.

 

 1. Zabawy rysunkowe:

 

Dorysuj element

Jeden z uczestników zabawy rysuje coś na kartce papieru. Pozostali kolejno dorysowują coś od siebie. Zabawa trwa tak długo aż powstanie jakiś obrazek.

Sztuka w ciemno

Uczestnicy zabawy rysują coś po kolei z zamkniętymi oczami (np. każdy z nich rysuje domek z ogródkiem; dziewczynkę z kucykami, kokardkami, w sukience w kwiatki; chłopca trzymającego balonik itp.

Leonardo

Uczestnicy zabawy rysują jakąś umówioną rzecz lewą ręką (w przypadku osób leworęcznych – prawą).

Halo lewa… tu prawa

Uczestnicy zabawy rysują obydwiema rękami jednocześnie.

Zgadnij co to?

Jeden z uczestników zabawy rysuje coś, zasłaniając rysunek przed pozostałymi. Ich zadaniem jest odgadnąć co przedstawia rysunek. Mogą zadać tylko pięć pytań pomocniczych, na które można odpowiadać jedynie „tak” lub „nie”. Przed rozpoczęciem zabawy należy uzgodnić kategorię (np. warzywa, meble, środki lokomocji itp.)

Ilustrowanie dziwnych słów

Uczestnicy zabawy ilustrują tajemnicze słowa np. kwiatostolik, owocomłot, zebroptak, śniegomotyl, misiodrzew itp.

Kanciaste rysunki

Na kartce w kratkę uczestnicy zabawy rysują dowolne przedmioty, zamalowując tylko kratki. W ten sposób można narysować np. motyle, samochody, drzewa itp.

 

Przydatne linki do skorzystania w ramach gier i zabaw dla dzieci.

https://www.dla-dzieci.com.pl/gry_i_zabawy_swietlicowe.html

http://www.kreatywniewdomu.pl/

https://mojedziecikreatywnie.pl

https://patyczakitableciaki.jimdofree.com/

https://eduzabawy.com/

https://miastodzieci.pl/

https://www.buliba.pl/

https://ciufcia.pl/gry-dla-dzieci-mlodszych

 

 


Koszt obiadów:

MARZEC 2020: 77

(3,50 zł x 22 dni)

 

w cenie obiadu jest 1 herbata do obiadu!

 

Istnieje opcja wykupienia dodatkowej herbaty (poza obiadem) dla wszystkich chętnych uczniów Szkoły Podstawowej – kontakt z kierownikiem świetlicy.

(uczniowie kl. 0-III deklarujący zamiar korzystania z herbaty do śniadania mają opłacony jej koszt za cały I semestr w kwocie 12,30 zł)

 

 

Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego SP w Mstowie

pomiędzy 20 a 29 lutym 2020.

 

 

Bank Spółdzielczy w Mstowie:

 

52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA
Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły, której zadania dotyczą:
- diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie wychowawczym,
- kształcenia kultury osobistej,
- kształcenia nawyków higienicznych,
- poznawania świata,
- rozwijania i doskonalenie umiejętności formułowania myśli i poprawnego wyrażania ich w mowie i piśmie,
- tworzenia życzliwej atmosfery sprzyjającej podtrzymywaniu chęci i gotowości do nauki,
- rozwijania wrażliwości na dobro i piękno, pobudzanie aktywności twórczej, kształtowanie umiejętności odbioru zjawisk artystycznych.

 

Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie zgłoszeni przez rodziców/ prawnych opiekunów do świetlicy. Rodzice wypełniają Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy
Uczniowie mogą przebywać w świetlicy szkolnej wyłącznie pod nadzorem wychowawcy świetlicy w godzinach jej pracy tj. 730 – 1530  w dni nauki szkolnej.
Nauczyciele kończący lekcje w klasach 0-III SP są zobowiązani przyprowadzić do świetlicy dzieci oczekujące na rodziców bądź odwóz, przekazują je wychowawcom świetlicy, którzy odnotowują obecność uczniów w dzienniku zajęć świetlicowych.
W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którym nie ma możliwości zabezpieczenia efektywnego zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela.
Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Świetlicy

 

STOŁÓWKA SZKOLNA
Stołówka funkcjonuje w oparciu o regulamin,który określa warunki korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
Wszystkie osoby korzystające ze stołówki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Stołówki Szkolnej.
Posiłki wydawane są w godzinach 1120–1400.
W stołówce szkolnej w czasie spożywania posiłków mogą przebywać osoby stołujące się oraz  wychowawcy świetlicy.
Uczniowie mogą spożywać posiłki w stołówce szkolnej podczas przerw lekcyjnych lub po zakończonych swoich lekcjach. Opiekę nad uczniami w stołówce sprawuje wychowawca świetlicy z wyjątkiem uczniów klas 0-III SP, których na śniadanie przyprowadza nauczyciel uczący w danej klasie i to on dba o bezpieczeństwo dzieci w jadalni.


pdf UMOWA_OBIADY_2019-20-2.pdf

Drukuj stronę » wstecz
^ do góry