Logo
Slogan

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2021-01-16

Szanowni Rodzice,

18 stycznia 2021r. uczniowie klas I- III wracają do nauki stacjonarnej na terenie szkoły. Pragniemy poinformować, że w dalszym ciągu pracujemy w ścisłym reżimie sanitarnym. Najważniejsze wytyczne MEiN, MZ oraz GIS przedstawiamy poniżej. Jedocześnie informujemy, iż stołówka i świetlica od 18 stycznia 2021r. pracują zgodnie z planem. Plan dowozów i odwozów uczniów został przekazany wychowawcom.

 

Dyrekcja

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla klas I-III szkół podstawowych dotyczące organizacji zajęć

od 18 stycznia 2021r.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 3. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 7. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2021-01-14

Drodzy rodzice.

Powrót uczniów klas I-III do szkół w pełnym reżimie sanitarnym został ustalony przez MEN na dzień 18 stycznia 2021r. Obecnie Dyrekcja Szkoły pracuje nad wdrożeniem nowych wytycznych dla szkół mających na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już z września 2020 r. Nadal trwają konsultacje dotyczące powrotu do nauki w systemie stacjonarnym z odpowiednimi władzami. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 18 stycznia 2021r. zostaną Państwu przedstawione w piątek 15 stycznia 2021r. na stronie internetowej szkoły.

 

 

OBIADY STYCZEŃ I LUTY 2021 r. / 2021-01-14

W związku z powrotem do szkół uczniów klas  I - III, prosimy o dokonywanie wpłat na żywienie.

Wydawanie obiadów rozpocznie się z dniem 18 stycznia 2021.

 KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW 120,00 zł :

styczeń 40,00 zł (4,00 zł x 10 dni)

luty 80,00 zł (4,00 zł x 20 dni)

KOSZT HERBATY DO ŚNIADANIA:

( II semestr: 105 dni x 0,15 zł) :15,75 zł

Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie

od 14 stycznia do 31 stycznia 2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa miesiąc/rok, którego dotyczy,

wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.

Np. Jan Kowalski, obiady I-II/21 – 120,00zł. 

Życzenia Świąteczne / 2020-12-23

Życzenia Świąteczne

BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE…

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Wkrótce będziemy przeżywać radość z narodzenia Bożej Dzieciny. Choć w tym roku nie jest nam dane spotkać się w murach naszej szkoły na tradycyjnym już spotkaniu opłatkowym i wspólnie podziwiać występy uczniów podczas jasełek, to jednak nie może zabraknąć świątecznych życzeń.

Niech Boże Dzieciątko błogosławi każdego dnia,
niech Jego narodzenie wniesie miłość i pokój w serce, i w codzienność.
Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej prowadzi przez życie,
napełniając każdą chwilę nadzieją.
Radosnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia

 życzą

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej we Mstowie

Tegorocznym upominkiem niech się staną prezentacje przygotowane przez uczniów naszej szkoły lub powstałe z ich prac.
Aby je obejrzeć, proszę kliknąć i pobrać prezentację:
Prezentacja Świąteczna 2020 (378 MB) »

https://youtu.be/kejrpgjZ5Sk

 

W dniach od 23 grudnia

do 31 grudnia 2020r.

Szkoła czynna w godzinach

  8:00  - 13:00

Harcerskie życzenia / 2020-12-23

Harcerskie życzenia

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2021 dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego, wytchnienia od szumu dnia codziennego  oraz spełnienia wszystkich życzeń wypowiedzianych przy wigilijnym stole

życzą

zuchy, harcerze i instruktorzy

III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „SKAŁA”

CZUWAJ!

Wigilia w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Mstowie / 2020-12-22

Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, na który czekamy i przeżywamy go uroczyście w domach jak i w naszej „ przedszkolnej rodzinie”. W naszym oddziale dzieci każdego roku poznają tradycje i zwyczaje świąteczne. Spotkanie wigilijne odbyło się 22.12.2020r. z udziałem pań dyrektor. Nie zabrakło w tym dniu wigilijnego śniadanka oraz wspólnego kolędowania. Dzieci smakowały barszczyk i inne smakołyki. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.

Więcej ...

Życzenia świąteczne od samorządu szkolnego / 2020-12-22

Życzenia świąteczne od samorządu szkolnego

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia oraz nadchodzącym Nowym Rokiem, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Mstowie, pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia:
Dyrekcji
Nauczycielom
Rodzicom
Uczniom
Pracownikom
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie nam spokój oraz radość, a rodzinne ciepło świąt niechaj wypełni nasze domy oraz zagości w nich mądrość, zgoda, uśmiech i dostatek. A na Nowy Rok mnóstwo samych wspaniałości, a przede wszystkim morze miłości.
Życzymy tego, abyście spełnili swoje wszystkie postanowienia noworoczne, które pomogą uczynić Nowy Rok 2021 zdecydowanie lepszym. Realizujcie swoje marzenia, a Nowy Rok przywitajcie z pełnym optymizmem, wiarą oraz szczęściem.

Życzą :

Przewodniczący SU
Igor Wawrzyniak(Święty Mikołaj)
Opiekunowie: Wiola Derda, Magdalena Marszałek Członkowie Samorządu Uczniowskiego
Pomocnicy Świętego Mikołaja z klasy 6D

Więcej ...

Polskie tradycje / 2020-12-22

Tradycja bożonarodzeniowa wrośnięta jest mocno w naszą kulturę, lecz postrzegana i odczuwana przez każdego z nas tworzy odrębny, piękny obraz.

W przepiękny sposób wyrażają ten nastrój nasi uczniowie - przeczytajcie

 

IGOR GONERA KL8 D

W Bożego Narodzenia czas, przychodzi zimowa biel,

Spadają z nieba płatki śniegu niczym anielskie pióra,

Szyby naszych okien są jakby mrozem pomalowane,

Czuje się radość z bliskości,

I dzieli się kwiatem ludzkiej miłości,

Wór nieprzyjemnych spraw otula kurz,

A z kuchni czuć zapach świątecznych potraw,

Na stole wigilia niczym uczta królewska,

A na niebie z gwiazd spadających wylewa się tęcza świateł,

W rodzinnym gronie magia świąt wybija się niczym srożypląt z ziemi.

Taka tradycja przetrwa lat tysiąc, bo bawiąc się i ciesząc,

Tworzymy nasze dziedzictwo.,

 

W spokoju i przyjaźni twórzmy wspólnie nasze dziedzictwo.

 

Pedagog Ewa Wójcikiewicz

 

Szkoła Podstawowa w Mstowie
ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów

Tel.: 34-3284-107 /  34-3295-285
Fax: 34-3284-141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

© 2021 Szkoła Podstawowa w Mstowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: intersum.pl
^ do góry