Logo
Slogan

Aktualności

Z A P R O S Z E N I E - konkurs "Jestem bezpieczny" / 2021-05-23

Z A P R O S Z E N I E - konkurs

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie oraz Gmina Mstów serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w III Powiatowym Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” pod patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej. Tegoroczna edycja konkursu poza propagowaniem wiedzy o bezpieczeństwie ma stać się również okazją do radosnej zabawy, która sprzyja budowaniu więzi rówieśniczych w trudnym czasie pandemii. Pamiętając o czerwcowym święcie dzieci, organizatorzy zaplanowali wyjątkowy punkt konkursowego programu. Będzie nim rozdanie atrakcyjnych nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników konkursu, niezależnie od zajętych przez ich drużyny miejsc. Oczywiście, jak co roku, na drużyny zajmujące miejsca na podium czekają cenne nagrody, a każdy uczestnik konkursowych zmagań obdarowany zostanie pamiątkowym upominkiem.

Konkurs w formie zdalnej odbędzie się 8 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej w Mstowie. Rozpocznie się o godz. 9.00. Prosimy o wcześniejsze zalogowanie na platformę w celu sprawdzenia jakości połączenia. Spotkanie będzie aktywne od godz. 8.30.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenia rodziców dołączone do niniejszego pisma należy dostarczyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres organizatora: sekretariat@szkolamstow.pl .

plik III_Powiatowy_Konkurs_Wiedzy_i_Umiejętności_Jestem_bezpieczny-_regulamin_2021_(forma_zdalna).doc

Więcej ...

Komunikat / 2021-05-20

R E K R U T A C J A 2021 / 2022

Drodzy Rodzice,

Z dniem 1 czerwca 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do klasy I oraz do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej w Mstowie. W tym roku do oddziału przedszkolnego przyjmujemy uczniów w wieku 3 – 6 lat.

Wnioski do pobrania w szkole lub na stronie internetowej www.szkolamstow.pl w zakładkach dotyczących rekrutacji.

 

Harmonogram rekrutacji:

1.Termin postępowania uzupełniającego : 01.06.2021 – 11.06.2021

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie : 14.06.2021 - 16.06.2021

3.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 17.06.2021

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata wniosku o przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia: 17.06.2021

5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 28.06.2021

 

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy szkoły sekretariat@szkolamstow.pl

Obiady czerwiec / 2021-05-20

OBIADY

CZERWIEC 2021 r.

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW 52,00 zł :

(4,00 zł x 13 dni)

Opłat należy dokonywać na podany niżej nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie

od 20 maja do 31 maja 2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności: 

Imię i nazwisko dziecka/klasa miesiąc/rok, którego dotyczy, wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady. Np. Jan Kowalski 1a obiady VI/21 – 52,00zł.

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2021-05-12

Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEiN od 17 maja uczniowie klas 4 – 8 wracają do nauki stacjonarnej. Począwszy od tej daty będziemy pracować w tzw. trybie hybrydowym, oznacza to, że część uczniów będzie pracowało w szkole część w domu. W pierwszym tygodniu nauki hybrydowej tj. 17 – 21. 05. 2021r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie z klas: 4a, 4b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 8d. Pozostałe klasy kontynuują naukę zdalną w domach.

W drugim tygodniu nauki hybrydowej tj. 24 – 28. 05. 2021r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie z klas: 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 6d, 7c. Pozostałe klasy kontynuują naukę zdalną w domach.

Od 31 maja planowany jest powrót wszystkich klas do nauki stacjonarnej.

W dalszym ciągu pracujemy w reżimie sanitarnym, uczniowie są zobowiązani do noszenia własnych maseczek, dezynfekcji, zachowywania bezpiecznych odległości, klasy mają przydzieloną jedną salę z wyjątkiem informatyki, w-f i grup językowych.

Informujemy również, że w dniach: 25, 26, 27 maja w naszej szkole przeprowadzany będzie egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów klas 1-7 są to dni wolne od nauki, nauczyciele pracują w zespołach egzaminacyjnych, oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem.

Zgodnie z naszym kalendarzem szkolnym oraz za zgodą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dniami dodatkowo wolnymi od nauki są dni 2 i 4 czerwca. W tych dniach wyznaczeni nauczyciele maja dyżury w szkole w godzinach od 7.30 – 15.30 w ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Oddział przedszkolny w tych dniach pracuje zgodnie z planem.

Dzień 3 czerwca – Boże Ciało – jest dniem wolnym.

Bardzo prosimy o wpłaty na obiady uczniów, którzy korzystają ze stołówki.

Rada Rodziców zwraca się ogromną prośbą o wpłaty na konto Rady Rodziców.

Dyrekcja

Wielkie sukcesy klasy 1a / 2021-05-10

Z radością informujemy, iż uczeń Wiktor Kloczkowski zajął I miejsce w IV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Najpiękniejsza Pisanka” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Żorach. Sukcesem może też się pochwalić Marcel Soliński, który otrzymał II nagrodę w XII Powiatowym Konkursie Plastycznym na: pisankę, palmę, kartkę oraz stroik Wielkanocny, który organizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Uczniom otrzymanych nagród pogratulowała wychowawczyni Anatolia Benduch i pani Dyrektor Anika Wasil. Obie panie życzyły małym artystom dalszych tak wspaniałych sukcesów.

Więcej ...

Wakacyjne dyżury gminnych przedszkoli / 2021-05-06

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2021-04-30

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego będzie możliwy stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:

  • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Szczegóły tzw. systemu hybrydowego będą ustalone i przedstawione w najbliższych dniach.

Przypominamy, że pracujemy nadal w reżimie sanitarnym. Pomieszczenia są regularnie dezynfekowane i wietrzone. Uczniowie dezynfekują ręce i zakrywają usta i nos. Prosimy, aby zapewnić dzieciom własne maseczki.

Dyrekcja

 

Poniżej zamieszczamy link do informatora nt. szkół ponadpodstawowych dla uczniów klas 8


https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/index.html

Komunikat - obiady maj 2021 / 2021-04-30

OBIADY MAJ 2021 r.

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW

KLASY I - III 68,00 zł :

(4,00 zł x 17 dni)

KLASY IV- VIII 24,00zł:

(4,00 zł x 6 dni)

Opłat należy dokonywać na podany niżej

nr konta bankowego Szkoły Podstawowej w Mstowie

od 30 kwietnia do 10 maja 2021 r.

Bank Spółdzielczy w Mstowie: 52 8256 0007 2001 0000 6099 0001

Tytuł płatności:

Imię i nazwisko dziecka/klasa miesiąc/rok, którego dotyczy,

wyszczególnienie kwoty za żywienie za dany miesiąc oraz dopisek obiady.

Np. Jan Kowalski 1a obiady V/21 – 68,00zł.

^ do góry